Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän-koulutuskuntayhtymä_Tietoa-meistä.jpg

Koulutusvienti kansainvälistää

Suomalaisella koulutusosaamisella on kysyntää maailmalla, mikä tarjoaa mahdollisuuksia myös Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle. Näitä mahdollisuuksia on selvitetty ja pyritty hyödyntämään muutaman viime vuoden ajan määrätietoisesti. Konkreettisia tuloksia ovat esimerkiksi yrittäjäkasvatuksen pilottiprojekti Shanghaissa, ammatillisen koulutuksen opettajien täydennyskoulutukset Shanghaissa ja Pekingissä, vaneritehtaan työntekijöiden henkilöstökoulutus Venäjällä ja metsäkoneenkuljettajien koulutus Chilessä.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän koulutusvientipäällikkö Kirsi Koivunen. Mistä koulutusviennissä on kyse ja miksi sitä tehdään?

Kyse on koulutusosaamisemme ja siihen liittyvien palveluiden myynnistä ulkomaille. Tähän on myös hyvät mahdollisuudet, sillä oppilaitoksissamme on paljon sellaista tietämystä, jolle on kysyntää maailmalla. Erityisesti kyse on koulutusrakenteisiin ja -prosesseihin liittyvästä osaamisesta, mutta myös asiantuntemuksesta yksittäisillä aloilla. Koulutusvienti on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän strategiaa ja se koskee kaikkia yksiköitä.
Yksi tarkoitus on hankkia tuloja, mutta pelkästä taloudesta ei ole kysymys. Koulutusvienti tarjoaa henkilöstöllemme mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja luoda kansainvälisiä urapolkuja. Se tuo myös uusia ajatuksia ja näkemyksiä oppilaitoksiin sekä vahvistaa kansainvälistymistä.

ryhmäkuva_china.jpg

china-finland center.jpg

Mitä osaamista ulkomaille voidaan viedä?

Erityisesti ammatillisen koulutuksen osaamiselle on kysyntää. Kyse on hyvin monenlaisista asioista, kuten työelämäyhteistyön ja opetussuunnitelmien kehittämisestä, yrittäjyysopinnoista, oppimismenetelmistä, opetusteknologioiden hyödyntämisestä, yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisestä jne. Maailmalla ollaan kiinnostuneita yksilöllisten opinpolkujen luomisesta ja meidän tavastamme arvioida osaamista työssä näytöillä eikä erillisillä testeillä.

Konkretisoitumassa oleva uusi asia on ammatillisten näyttötutkintojen myynti. Mahdollisuutta niiden ostamiseen on vuosien mittaan kyselty, mutta lainsäädäntömme on estänyt sen. Nyt toiminnan esteet on kartoitettu ja olemme kolmen muun suomalaisen koulutuksenjärjestäjän kanssa hakeneet tutkintojen myynnin kokeilulupaa.

Pitkällä tähtäimellä todellisia mahdollisuuksia meille ja koko Suomelle tarjoaa laajempien kokonaisuuksien vienti. Esimerkiksi koko meidän ammatillinen aikuiskoulutuksemme on aika ainutlaatuista maailmassa. Samanlaista systemaattista järjestelmää elinikäisen oppimisen järjestämiseksi ei muualta hevin löydy.

Mihin koulutusvienti suuntautuu?

Suurimmat markkinat löytyvät kehittyvien talouksien maista, joissa on havahduttu näkemään ammatillisen osaamisen merkitys kehittymiselle. Meidän osaltamme lupaavimmat avaukset on tehty Kiinassa Shanghain alueella, missä olemme perustaneet Kiina–Suomi ammatillisen koulutuksen osaamiskeskuksen yhdessä Edu Cluster Finlandin, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Espoon koulutuskuntayhtymä Omnian kanssa. Siellä olemme olleet viemässä läpi kahta isompaa projektia ja kolmas on käynnistymässä.

Mahdollisuuksia on myös muualla Kiinassa ja muissa Aasian kehittyvissä maissa. Samoin Latinalainen Amerikka ja Lähi-Itä ovat potentiaalisia alueita. Unohtaa ei sovi myöskään lähialueitamme, sillä Venäjällä on paljon koulutustarpeita.

Miten koulutusvientiä käytännössä tehdään?

Meillä on siihen kaksi väylää. Olemme tehneet linjauksen, että toiminta tapahtuu pääasiassa Edu Cluster Finlandin kautta. Sen omistavat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja se toimii oppilaitosten apuna kansainvälisissä koulutusvientihankkeissa. Isoissa hankkeissa, kuten Shanghaissa, mukana on myös muita toimijoita.

Lisäksi koulutusvientiä tehdään ao-koulutus Oy:n kautta lähialueille, kuten Venäjälle ja Baltiaan. Tätä kautta on järjestetty etenkin henkilöstökoulutuksia yrityksille. Kyseessä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kokonaan omistama osakeyhtiö, joka on kuntalain vaatimusten takia perustettu toteuttamaan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoitettavaa koulutusmyyntiä.