Jyväskylän-koulutuskuntayhtymä_Tietoa-meistä.jpg

Koulutusvienti

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä panostaa kansainväliseen koulutusvientiin. Koulutusviennillä tarkoitetaan suomalaisen koulutusosaamisen (ml. ammatillisten tutkintojen ja tutkinnon osien) myyntiä ulkomaille.
 
Toisen asteen koulutusosaamiselle ja erityisesti ammatillisen koulutuksen osaamiselle on tarvetta maailmalla. Kysynnän kirjo on laaja: koulutusjärjestelmien uusiminen, ammatillisen opettajakoulutuksen kehittäminen, alakohtaisten opetussuunnitelmien ja työelämäyhteistyön kehittäminen, opetusteknologioiden hyödyntäminen. Suurimmat markkinat löytyvät kehittyvien talouksien maista, Lähi-idästä, Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta.
Koulutusvienti on osa kuntayhtymän strategiaa, jossa osaamisen viennillä tavoitellaan lisäresursseja, kansainvälistymisen vahvistamista ja henkilöstön kansainvälisten urapolkujen avaamista. Kuntayhtymän strategia on linjassa Suomen koulutusvientistrategian kanssa.
 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä on linjattu, että kansainvälisille markkinoille pyritään ensisijaisesti yhteistyössä EduCluster Finland Oy:n kanssa. Koulutuskuntayhtymä on EduCluster Finland Oy:n osakas.

Koulutuskuntayhtymän valmiuksia tarjota laadukkaita koulutus- ja asiantuntijapalveluita kansainvälisille markkinoille on kehitetty Lisävauhtia koulutusvientiin -hankkeessa (1.8.2012 - 30.9.2014) sekä meneillään olevassa Ammatillisen koulutuksen viennin edistämishankkeessa (1.1.2015 – 30.06.2016). Koulutusvienti koskee kuntayhtymän kaikkia tulosalueita. Kehittämistoiminnasta vastaavat koulutusvientipäällikkö Kirsi Koivunen Jyväskylän koulutuskuntayhtymästä ja koulutuspäällikkö Marleena Tuuri Jyväskylän aikuisopistosta.

Lisätietoa: Koulutusvientipäällikkö Kirsi Koivunen ja koulutuspäällikkö Marleena Tuuri

Kansainvälisyys / Koulutusvienti Tulosta sivu