Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Kansainvälisyys.jpg

Kansainvälisen toiminnan organisointi

Kuntayhtymän johtaja johtaa ja valvoo kansainvälisen toiminnan kehittämistä ja toteuttamista kuntayhtymätasoisesti, osana tulosalueille yhteisiä palveluja.

Tulosaluejohtajat vastaavat kv. toiminnan strategisten linjausten noudattamisesta omilla tulosalueillaan yhdessä yksikönjohtajien / rehtoreiden ja oman tulosalueensa kv. koordinaattorin / koordinaattorien / kv. yhteyshenkilöiden kanssa. Ammatillisilla tulosalueilla eri koulutusalojen koulutuspäälliköt vastaavat kv. toiminnan toteutuksesta ja riittävästä resursoinnista omilla koulutusaloillaan. Lukiokoulutuksessa kv. toimintaa johtaa yksi lukioiden rehtoreista, jonka tehtävänä on koordinoida eri lukioiden kv. yhteysopettajien työtä.

Kansainvälisten asioiden päällikkö vastaa kv. toiminnan kuntayhtymätason strategisista linjauksista ja kaikkia tulosalueita koskevan kv. toiminnan koordinoinnista yhdessä kuntayhtymän johdon kanssa. Kv. asioiden päällikkö johtaa KV-tiimin työtä ja koordinoi kv. hanketoimintaa osana kuntayhtymän kokonaisvaltaista kehittämistä. Kansainvälisten asioiden päällikkö raportoi kuntayhtymän johtajalle.

Kansainvälisten asioiden koordinaattorit vastaavat tulosaluekohtaisesti kansainvälisen toiminnan toteutuksesta yhdessä koulutuspäälliköiden ja kv. asioiden yhteysopettajien kanssa.
Kuntayhtymän kansainvälisyystiimi (KV-tiimi) koostuu tulosalueiden kv. koordinaattoreista ja kv. toiminnasta / kv. liiketoiminnasta vastaavista henkilöistä.

KV-tiimin keskeisiä tehtäviä ovat:

  • Tiedonvälitys ja vuorovaikutus tulosalueiden välillä
  • Laaja-alainen kansainvälisten asioiden käsittely, keskustelu ja koordinointi
  • Suunnittelu, arviointi ja toiminnan kehittäminen
  • Syötteet ja esitykset johdon päätöksenteon pohjaksi
  • Strategisten, kansainvälistymiseen liittyvien tavoitteiden edistäminen kuntayhtymän kaikilla tulosalueilla