ao-lukiot_etusivu.jpg

Kansainvälisen toiminnan linjaukset

Vuosille 2013-2016 hyväksytyn Silta 2016+ -strategian mukaan koulutuskuntayhtymän arvotavoite on olla rajat ylittävä sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen ja oppiva yhteisö, jonka perustehtävä on toisen asteen ensiluokkainen ja tulevaisuuteen suuntautunut koulutus. Perustehtävässä onnistuminen edellyttää vaikuttavaa koulutuksen, alueen ja työelämän kehittämistä sekä aktiivista kansainvälistämistä.

Jokaiselle opiskelijalle taataan mahdollisuus kansainvälisyysopintoihin kolmiportaisen kansainvälisyyskoulumallin avulla (kotikansainvälisyys, liikkuvuus, kansainvälisesti painottunut ammatillinen tai ylioppilastutkinto). Henkilöstön kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustaitoja kehitetään osana henkilöstökoulutusta. Erityisenä painopisteenä strategiakaudella on koulutusliiketoiminnan kehittäminen.
Strategiset linjaukset toteutetaan kaikilla kuntayhtymän tulosalueilla niiden omien kansainvälisten toimintasuunnitelmien mukaisesti. Toimintasuunnitelmat laaditaan vuosittain samanaikaisesti tulosalueiden toimintasuunnitelman ja talousarvion laadinnan kanssa. Toimenpiteiden toteutumista seurataan tulosaluejohtajan johdolla vuosittain tilinpäätöstä ja toimintakertomusta tarkasteltaessa. Kansainvälisten asioiden päällikkö ja koordinaattorit ovat mukana toimintasuunnitelmien laadinnassa ja seurannassa. Asiakirjat ovat keskeiset kv. toimintaa ohjaavat dokumentit.

Kansainvälisyys / Kansainvälisen toiminnan linjaukset Tulosta sivu