Valitse ao-oppilaitos
ao_kansainvälisyys_hankkeet.jpg

Opetushallitus 

Opetushallitus asettaa vuosittain haettavaksi valtion talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustuksia ammatillisen koulutuksen kansainvälistymiseen. Tavoitteena on kansainvälisessä yhteistyössä saadun tiedon ja kokemuksen levittäminen ja hyödyntäminen. Lisäksi tavoitteena on EU:n elinikäisen oppimisen (LLP) toteutumistavoitteisiin pääsemisen tukeminen sekä globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työelämän osaamistaitovaatimuksiin vastaaminen. Tavoitteena on myös kehittää verkostoitunutta toimintatapaa.

OPH: Venäjä-verkosto, Intia-verkosto, Kamoon China -verkosto, Kanada-verkosto