koulutuskuntayhtymä_kansainvälisyys_banneri-(002).jpg

Kansainvälisyys oppilaitosten arjessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut yleistavoitteen, että Suomi on vuonna 2020 osaamisen, osallistumisen ja luovuuden kärkimaa. Kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työyhteisöissä toimimisen taitoja vaaditaan nyt ja tulevaisuudessa entistä useammilta, myös niiltä työntekijöiltä, jotka tekevät koko työuransa Keski-Suomessa.

Kansainvälistyminen on olennainen osa koko toisen asteen koulutuksen järjestäjien toimintaa. Kansainvälistyminen näkyy ammatillisessa ja yleissivistävässä koulutuksessa monin eri tavoin. Kaikille kuntayhtymän opiskelijoille taataan omakohtainen kokemus kansainvälisyydestä. Aina ei tarvitse lähteä pois kotimaasta oppiakseen muista kielistä ja kulttuureista. Ulkomaalaistaustaiset opiskelijat rikastuttavat arkeamme kaikilla kampuksilla, ja meillä puhutaan useita kymmeniä eri kieliä. Vuosittain kuntayhtymän tulosalueilla järjestetään useita kansainvälisyystapahtumia, jotka toimivat hyvinä malleina kotikansainvälisyydestä.

Opiskelijat voivat suorittaa enenevässä määrin opintojaan ulkomailla joko opinto- tai työssäoppimisjaksoilla. Opettajat, johto ja muu henkilöstö kehittävät koulutusta ja omaa osaamistaan esim. kansainvälisten kumppaneiden kanssa erilaisissa hankkeissa, työelämäjaksoilla tai seuraamalla ulkomaisten kollegojen työtä (ns. job shadowing). Kuntayhtymän ulkomaisten yhteistyökumppaneiden opiskelijat ovat mukana oppilaitoksemme arjessa.

Kansainvälinen toiminta on aina opetussuunnitelma- ja tutkintoperusteista. Opiskelijoiden henkilökohtaisissa opiskelu- ja näyttösuunnitelmissa täsmennetään yksilölliset opinto- ja tutkinnon suorittamispolut myös kansainvälisille työmarkkinoille valmentautumisen kannalta. Kansainvälisyys on jossain muodossa aina osa jokaisen tutkinnon suorittajan ja opiskelijan opintoja.

Vuonna 2016

AOKKY_Infograafi2016_kv.gif

Lisätietoa

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kansainvälisestä toiminnasta vastaa kansainvälisten asioiden päällikkö Aino Malin.

Lisätietoja oppilaitosten kansainvälisestä toiminnasta antavat myös kansainvälisten asioiden koordinaattorit.

Kansainvälisyys Tulosta sivu