Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Pientä suuressa- henkilökohtaiset ja pienyhteisölliset oppimisympäristöt suuressa lukiossa

Hankkeen toteutusaika: 18.7.2013 - 30.6.2017 

Tähän laajaan oppimistilojen ja oppimisratkaisujen suunnittelu- ja kehittämishankkeeseen liittyy läheisesti Jyväskylän yliopiston tutkimustyö. Tavoitteena on uusien lukioiden oppimisympäristöjen kokonaisvaltainen suunnittelu.

Tavoitteet

 • Sosiaalinen turvallisuus- pienet lähiyhteisöt suuren lukion sisällä
 • Fyysisen ja virtuaalisen kohtaamisen ja jakamisen paikat
 • PLE (Personal Learning Environment) systemaattinen käyttöönotto opiskelijoiden lukio-opintojen ja elinikäisen oppimisen suunnittelun ja hallinnan välineenä
 • Digitaalisen oppimisympäristön tekeminen näkyväksi fyysisessä oppimisympäristössä
 • Suuren lukion fyysisen turvallisuuden parantaminen digitaalisen viestinnän keinon (kriisiviestintä)
 • Joustavat tekijänoikeusratkaisut digitaalisen materiaalin käyttöön opiskelijoiden omissa mobiililaitteissa
 • Em. fyysisiä tilaratkaisuja ja virtuaalisia oppimisympäristöjä harkitusti, joustavasti ja tehokkaasti yhdistävät opiskelun järjestämistavat sekä suunnittelu- ja tiedotuskäytännöt; erityisesti yhteistyö korkeakoulujen, ammatillisen koulutuksen ja työelämän kanssa
 • Aikuislukion, päivälukion ja IB-lukion yhteistyö oppimisympäristöjen monipuolisessa ja tehokkaassa käytössä


Näiden ratkaisujen avulla vahvistetetaan​

 • Opiskelijoiden ja opettajien yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia taitoja turvallisessa oppimisympäristössä
 • Ajan, tilan ja digitaalisten oppimisympäristöjen joustavaa käyttöä yksilöllisten opinpolkujen toteuttamisessa yhdistettynä yhteisölliseen oppimiseen 
 • PLE:n systemaattista ja yhteisöllisesti näkyvää käyttöä opiskelijoiden lukio-opintojen ja elinikäisen oppimisen suunnittelun ja hallinnan välineenä
 • Aihekokonaisuuksien toteuttamista oppiainerajat ylittäen ja lukion yleissivistävän opetuksen sitomista yhteiskunnan todellisuuteen
 • Opiskelijoiden jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvitsemia taitoja 
  Ennakoivasti pedagogista kehittämistä tukevat toimenpiteet, jotka palvelevat myös opetussuunnitelman uudistumista
 • Sähköiseen ylioppilastutkintoon ja kurssikokeisiin valmistautumista

Hankkeen päätoteuttaja​

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän lukiokoulutus

Osatoteuttajat ja yhteistyötahot

Jyväskylän yliopistosta, opettajien koulutuslaitos, Agora Center ja
Koulutuksen tutkimuslaitos
Jämsän kaupunki, Jämsän lukio

Hankkeen yhteyshenkilöt

Rehtori Antero Hietamäki
Kehittämispäällikkö Jari Kinnula

Rahoittaja

Opetushallitus

hankkeet_opetushallitus.jpg
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä / Hankkeet / Kehittämishankkeet / Pientä suuressa- henkilökohtaiset ja pienyhteisölliset oppimisympäristöt suuressa lukiossa Tulosta sivu