Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Taking Off 2

 Hankkeen toteutusaika: 1.6.2015-31.5.2017


Jyväskylän aikuislukion, Jyväskylän aikuisopiston ja Jämsän ammattiopiston yleissivistävien aineiden opettajat ja kouluttajat, hallinnossa työskentelevät koulutussihteerit ja ohjaushenkilöstön edustajat (yhteensä 12 henkilöä) osallistuvat eurooppalaiselle täydennyskoulutuskurssille, muuhun koulutukseen tai job shadowing -jaksolle ulkomaisessa aikuiskoulutusorganisaatiossa. Apurahat on suunnattu nimenomaan ei-ammatillisten aineiden aikuiskouluttajille ja aikuiskoulutuksen hallintotehtävissä toimiville.

Tavoitteet

• Ammatillisen osaamisen lisääntyminen
• Laajempi käsitys aikuiskoulutuksen käytännöistä ja aikuiskoulutuspolitiikasta eri maissa
• Aikuiskoulutusorganisaatioiden uudistuminen ja kansainvälistyminen
• Opettamisen ja oppimisen laadun parantuminen
• Sosiaalisen, kielellisen ja kulttuurisen moninaisuuden parempi huomioiminen sekä kyky vastata heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden tarpeisiin
• Urakehityksen tukeminen
• Vieraiden kielten osaaminen
• Työmotivaation ja työtyytyväisyyden lisääntyminen

Hankkeen päätoteuttaja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Hankkeen yhteyshenkilö

Aino Malin

Rahoittaja

Hanketta on rahoitettu Euroopan komission Erasmus+ tuella. Komissio ei vastaa hankkeessa tuotetusta sisällöstä. Suomessa Erasmus+ ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa CIMO, joka on kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio.Erasmus+_logo_uusi.jpg