Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Intia-verkosto

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2015–31.12.2016 (jatkuva, 2 vuoden välein haettava hankerahoitus)

Intia-verkosto koostuu 11 suomalaisesta ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiosta. Verkosto toteuttaa opiskelijoiden työssäoppimisjaksoja ja henkilöstön työelämäjaksoja Intiassa sekä valmentaa ulkomaanjaksoille lähtijöitä.

Tavoitteet

  • Ammatillisten oppilaitosten ja yritysten yhteistyöverkoston toiminnan kehittäminen ja syventäminen intialaisten oppilaitosten ja muiden organisaatioiden kanssa.
  • Intia-yhteistyön vakiinnuttaminen osaksi opetus- ja oppimisprosessia, työelämän edellyttämän koulutuksen ja uusien opetussisältöjen kehittäminen sekä liikkuvuuden ja kulttuurivaihdon edistäminen maittemme välillä.
  • Suomalaisen ammatillisen koulutuksen tunnetuksi tekeminen Intiassa.
  • Kotikansainvälistymisen edistäminen Intia-seminaarien ja tapahtumien avulla.
  • Mahdollisuuksien selvittäminen ammattiosaamisen näyttöjen antamiseen Intiassa tapahtuvien työssäoppimisjaksojen yhteydessä.
  • Globalisoituvan ja monikulttuuristuvan työelämän osaamistaitovaatimuksiin vastaaminen kartoittamalla intialaisten ja kansainvälisten Intiassa toimivien yritysten vaatimuksia ja vertaamalla niitä opetussuunnitelmien sisältöihin.
  • Uusien opetussisältöjen pilotointi ja kehittäminen; englanninkielisen opintomateriaalin tuottaminen verkkoon.

Hankkeen päätoteuttaja

Helsinki Business College Oy / Suomen Liikemiesten Kauppaopisto

Osatoteuttajat/yhteistyötahot

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Keski-Pohjanmaa koulutusyhtymä
Koulutuskeskus Sedu
Pohjois-Karjalan ammattiopisto
Salon Seudun koulutuskuntayhtymä
Tampereen kaupunki/Tampereen ammattiopisto
Vaasan ammattiopisto
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
Yrkesakademin i Österbotten

Hankkeen yhteyshenkilö

Aino Malin

Rahoittaja

Opetushallitus

 

hankkeet_opetushallitus.jpg