Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä_Hankkeet.jpg

Kansainvälisyyshankkeet

Kansainvälisyys on merkittävä osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän toimintastrategiaa. Sitä toteutetaan kotikansainvälisyyden keinoin (muun muassa tapahtumat, ulkomaiset työssäoppijaopiskelijat, asiantuntijavieraat), ulkomaan työssäoppimis- ja opintojaksoin ja hankekokouksin sekä tarjoamalla opiskelijoille kansainvälisesti painottuneita opintopolkuja. Kansainvälinen koulutusliiketoiminta on tärkeä osa kehittämistyötä.

Opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuutta rahoittaa Euroopan komissio, Suomessa kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO. Kansainvälisen toiminnan rahoituslähteinä ammatillisen koulutuksen osalta ovat tavallisimmin EU:n elinikäisen oppimisen ohjelmaan (LLP) kuuluvat Leonardo da Vinci- ja Comenius -ohjelmat (myös lukiokoulutus).

Elinikäisen oppimisen ohjelma päättyi vuoden 2013 lopussa ja sen korvaa Erasmus for All - Yhteinen Erasmus -ohjelma 2014-2020. Lisäksi rahoitusta voi saada Pohjoismaiden ministerineuvoston ohjelmista ja kansallista rahoitusta Opetushallitukselta. Kansainvälistä toimintaa tuetaan myös kuntayhtymän omilla budjettivaroilla.