Valitse ao-oppilaitos
ao_ajankohtaista_seminaari.jpg

Näyttelytilat #ammatti16

 ammatti16 näyttelytilan kartta v4.jpg

     

1

Opetushallitus ja Zoomi - Sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi

Nyt tapahtuu ammatillisessa koulutuksessa paljon, tule kuulemaan ja näkemään, miten pysyä ajassa mukana. Ammatillisen koulutuksen parhaat käytännöt -kilpailu päättyi 19.8.2016. Ehdotuksia parhaiksi käytännöiksi tuli huimat 151 kappaletta. Osastollamme voit tutustua mm. kilpailuun osallistuneisiin käytäntöihin.

Millä tavoin ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheet toimivat nykyisessä toimintaympäristössä koulutuksen järjestäjien näkemysten mukaan? Kartoituskyselyn alustavia tuloksia esittelee sujuvien siirtymien kehittämishankeverkostoa koordinoiva Zoomi -sujuvien siirtymien kansallinen koordinointihanke (ESR), jonka toimintaan ja verkostoon pääset myös tutustumaan näyttelytilassa.

Yhteyshenkilö: erja.karna@oph.fi

 

2

SAKU ry & ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto:

Arjen arkki - Hyvinvointivirtaa ammatilliseen koulutukseen

 

Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkoston toimijoiden tuottamaa tukimateriaalia ja hyviä käytäntöjä opetuksen ja ohjauksen tueksi.

Yhteyshenkilö: ville.virtanen@sakury.fi

 

3

Karvi:

Ammatillisen koulutuksen kansalliset arvioinnit 2016-2019

Esittelypisteessä esitellään ammatillisen koulutuksen kansallisia arviointeja vuosina 2016-2019. Näyttelyssä päähuomio on seuraavissa hankkeissa: "Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehostaminen" sekä "Ammatillisen koulutuksen oppimistulosten arviointijärjestelmän arviointi". Näiden lisäksi esitellään mm. seuraavia Koulutuksen arviointisuunnitelmaan sisältyviä hankkeita: Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon arviointi ammatillisessa koulutuksessa sekä Ammatillisten perustutkintojen oppimistulosten arvioinnit. 

Yhteyshenkilö: paula.kilpelainen@karvi.fi

 

4

Opetushallitus ja OKM:

Opetushallinnon yhteiset sähköiset palvelut

Pisteessä esitellään seuraavia opetushallinnon yhteisiä sähköisiä palveluita: Opintopolku, ePerusteet ja erityisesti AMOSAA, KOSKI (Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu), OIVA, AITU, AIPAL ja Osaan.fi.

Pisteessä on mahdollisuus kokeilla Opintopolussa käyttöönotettavaa uutta hakulomake-editoria ja AMOSAA-työkalua. Lisäksi Opetushallituksen asiantuntijat vastaavat kevään 2017 yhteishakua koskeviin kysymyksiin. Näyttelypisteellä on mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa Opetushallinnon sähköisten palveluiden kehittämisen sidosryhmäyhteistyöhön.

Yhteyshenkilöt: ulla.angervo@oph.fi, tomi.kytola@minedu.fi

 

5 ECVET Expertit liikkeellä - osaaminen haltuun

Suomen ECVET Expert -toiminnasta vastaa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen kanssa. Eurooppalainen ammatillisen koulutuksen siirtojärjestelmä ECVET hyödyntää niin tutkinnon suorittajia, koulutuksen järjestäjiä kuin työnantajia. ECVET tukee ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia vastata entistä paremmin työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin. ECVET Expertit kertovat, miten ECVET vahvistaa osaamisen kerryttämistä ja tunnustamista sekä lisää opintojen joustavuutta ja yksilöllisiä opintopolkuja osana ammatillisia opintoja, jotka ovat keskeisiä tavoitteita myös ammatillisen koulutuksen reformissa. 

Yhteyshenkilö: tuula.oikarainen@cimo.fi

 

6

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO:

EPALE - ePlatform for Adult Learning in Europe

EPALE – ePlatform for Adult Learning in Europe on uusi eurooppalainen aikuiskoulutuksen verkkopalvelu. Palvelu kokoaa yhteen hyviä käytänteitä, uutisia, blogeja, tapahtuma- ja täydennyskoulutuskalenterin sekä aikuiskoulutuksen tietolähteitä. EPALEn tavoitteena on eurooppalaisen aikuiskoulutuksen yhteistyön ja vaikuttavuuden lisääminen.

Yhteyshenkilö: reeta.knuuti@cimo.fi

 

7

Stadin työelämä- ja oppisopimuspalvelut, Stadin aikuisopisto, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Ohjaan.fi-hanke:

Kohti kokonaisvaltaisia työelämäpalveluja

 

Kokonaisvaltaisten työelämäpalveluiden kehittäminen on tärkeää, sillä yritykset haluavat yhden luukun periaatteella toimivia palveluita. Olemme kehittäneet työelämäpalveluita työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeista syntyneiden hyvien käytänteiden pohjalta. Tule keskustelemaan kanssamme lisää!  

Yhteyshenkilö: susanne.forsberg@keuda.fi

 

8 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry 

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry on paikalla #ammatti16 seminaarissa, vastailee kysymyksiin sekä jakaa Amisbarometrin materiaalia. Amisbarometri on Suomen laajin ja kattavin tiedonkeruu maamme ammattiin opiskelevista nuorista. Tietoa kerätään, jotta voisimme luoda ratkaisumalleja moniin ammatillista koulutusta koskeviin haasteisiin sekä tuodaksemme amisten näkökulmaa mukaan julkiseen keskusteluun. Amisbarometri toteutetaan uudelleen 2017.

Yhteyshenkilö: jasmina.khabbal@sakkiry.fi

 

9

ti 1.11.
Ohjaamo Jyväskylä & Kohtaamo
 

  

 

 
Ohjaamo Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Jyväskylän kaupungin yhteishanke (ESR). Hankkeen aikana 1.3.2015- 28.2.2018 kehitetään Jyväskylään nuorten (15-29 v.) palveluiden ja toimijoiden yhteinen palvelupaikka, Ohjaamo.

Ohjaamotoiminta on käynnistynyt konkreettisesti 1.9.15 tarjoten nuorille monialaista palvelua, joka vastaan nuorten tarpeeseen saada "yhden luukun "palvelua opiskeluun, työnhakuun ja elämänhallintaan liittyen. Ohjaamo on asiakaslähtöinen ja monialainen, nuorten hyvinvointia ja osallisuutta edistävä ohjauksen ja tuen paikka ja toimintamalli.

Kohtaamo (ESR) on Ohjaamojen koordinaatiohanke.

Yhteyshenkilö: mia.karkkainen@jao.fi

  ke 2.11. 
AMEO-verkosto
 
AMEO – ammatilliset erityisoppilaitokset

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissaan ja jatkosijoittumisessaan erityistä tukea. Tuen tarpeen syitä ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet, psyykkiset tai sosiaaliset ongelmat sekä fyysiset sairaudet.

Ammatillisessa erityisopetuksessa opetus toteutetaan pienryhmissä. Useimmiten pääpaino on tekemisessä, ei teoriassa. Lisäksi opiskelijoille tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea niin opinnoissa kuin päivittäisessä elämässä.

AMEO-verkoston muodostavat ammatilliset erityisoppilaitokset: Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Luovi, Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Validia Ammattiopisto sekä Optima.

www.ameo.fi tarjoaa tietoa ammatillisista erityisoppilaitoksista sekä erityisopetuksen asiantuntijapalveluista. Sivustolta löydät linkit oppilaitoksiin sekä tiivistettynä myös niiden koulutustarjonnan.

Yhteyshenkilö: susanna.kangas@luovi.fi

 

10 Jyväskylän ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu

JAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu on lajissaan Suomen suosituin, hakijamäärissä ykkönen jo monta vuotta. Olemme myös pitkän linjan kehittämiskumppani, mukanasi kasvattamassa osaamista kilpailukyvyksi koulutuksen keinoin. Täydennyskoulutuksissamme on vuosittain pari tuhatta osallistujaa - sisällöt on suunnattu sekä opettajille että pedagogisen osaamisen kehittämisestä kiinnostuneille eri alojen ammattilaisille ja organisaatioille.

Mihin digitalisaatio meidät vie, miten sitä voi hyödyntää? Missä TUTKEn kanssa mennään? Millainen on uusi oppimisympäristö parhaimmillaan? Mistä saan työkaluja erilaisten oppijoiden kohtaamiseen? Kuinka uudistun ohjaajana? Tule juttelemaan niin etsitään ratkaisuja yhdessä!

Ständillämme pääset tutustumaan myös VERME-toimintaan.

Yhteyshenkilö: kati.poikonen@jamk.fi

 

11
&
12

EduFutura - Toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyötä Jyväskylässä

+ Yrittäjyys yhdistää 

+ Omalle polulle korkeakouluun

EduFutura
EduFutura on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun perustama oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Yhteistyön tavoitteita ovat mm. ehjät opintopolut, sujuvat siirtymiset sekä hyväksilukemisen menettelyt, pedagogiikan kehittäminen, koulutuksen yhteistoteutukset, yhteiset ohjauksen ja tukipalveluiden mallit, uusi yritystoiminta, työllisyys sekä asiantuntijoiden liikkuvuus. Yhteistyön kärkialat ovat oppimisen uudistaminen, terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta sekä koulutusvienti, Suomalainen Musiikkikampus, yrittäjyyden edistäminen, sovellettu kyberturvallisuus ja biotalous.

Yhteyshenkilöt: anu.tokila@jao.fi, hannu.ikonen@jamk.fi, jarkko.pirkkalainen@jyu.fi

 

Yrittäjyys yhdistää
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu ovat rakentaneet yhteistyössä yhteisen, yrittäjyysosaamisen kehittämisen konseptin, joka konkretisoituu mm. kaikkien oppilaitosten opiskelijoille avoimina, yhteisinä yrittäjyysopintoina. Yhteiset kurssit ja valmennukset tarjoavat välineitä opiskelijan oman ura- ja yrittäjyyspohdinnan jäsentämiseen sekä konkreettisen mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä ja omaa liikeideaa osana opintoja yli koulutusaste- ja koulutusalarajojen.

Valtakunnallisestikin ainutlaatuinen, resurssiviisas yrittäjyysyhteistyö toisen asteen ja korkea-asteen välillä on konkretisoitunut mm. Unelmat+Inspiraatio-kurssina, NY (Nuori Yrittäjyys)- ja osuuskuntayhteistyönä, esihautomopalveluna sekä henkilökunnalle suunnattuina verkostoitumismahdollisuuksina mm. säännölliset yrittäjyysbrunssit ja yrittäjyyden elävä kirjasto -toiminta. Yhteistyö edelleen vahvistuu oppilaitosten EduFutura -yhteistyön kautta, jossa yhtenä painopisteenä on yrittäjyyden edistäminen. 

Tutustu tarkemmin:
https://youtu.be/NAFKOI1tuso?list=PLNpx3kAPi8nI4W4Dgea6f48OHJLmMMuVd

Yhteyshenkilö: niina.helin@jao.fi

 

Omalle polulle korkeakouluun
Projektissa kehitetään toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyötä vuosina 2015-2017. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa opintopolkuja, edistää osuvia työelämäorientoituneita koulutusvalintoja sekä ehkäistä epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämisiä. Hankkeen keskeisenä kohderyhmänä ovat toisen asteen opiskelijat (lukiot ja ammattiopisto) sekä ohjaus- ja opetushenkilöstö (toinen aste ja korkea-aste). Hankkeen tavoitteena on rakentaa ohjauksen alueellinen kokonaismalli, jonka avulla tuetaan ja edistetään opiskelijoiden siirtymistä toiselta asteelta korkea-asteelle.

Yhteyshenkilö: antti.laitinen@jao.fi

 

13

Nuori Yrittäjyys ry:

Yrittäjyysosaaminen ammatillisessa koulutuksessa

Nuori Yrittäjyys -toiminnan 3 perustaa:

  1. Työelämätaitojen ja elämänhallinnan vahvistuminen - oma taidot käyttöön, päätöksentekotaidot  ja rohkeus omassa elämässä
  2. Talouslukutaitojen lisääntyminen -  talous hallussa – elämä kunnossa, yhteiskunnan toimintamekanismin ymmärtäminen, oman työn arvostaminen
  3. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen asenne - kyky ottaa omat ideat käyttöön ja oivallus, miten oma osaaminen hyödynnetään työllistymisessä

 

Lue lisää: http://www.nyvuosiyrittajana.fi 

Yhteyshenkilö: pirkko@nuoriyrittajyys.fi

  

      
14 Metsäkonesimulaattori 

metsäkonesimulaattori.jpg

Yhteyshenkilö: kari.kytomaki@jao.fi

 

15 Kappalenosturisimulaattori 

20160923_093336.jpg

nosturisimulaattori2.jpg

Yhteyshenkilö: markku.tarvainen@jao.fi

 

  16   Robotti 

Taitaja 2017 robotiikka-näytöslajin langaton robotti kokeiltavana

Yhteyshenkilö: pekka.nissinen@jao.fi

 

17 Rekkasimulaattori 
(Paviljongin edessä, ulkona)

rekkasim1.JPG

rekkasim2.JPG

Yhteyshenkilö: ossi.malhonen@esedu.fi

 

18 ao valokuvaaja-opiskelijat 

Tunnelmia #ammatti16-tapahtumasta 

Yhteyshenkilö: simo.peteri@jao.fi

 

19 ao hieroja-opiskelijat 

Niskahierontapisteet #ammatti16-tapahtuman vieraille 

Yhteyshenkilö: kaisa.hanninen@jao.fi ja tuomas.inkilainen@jao.fi

 

20 Sosiaali- ja terveysalan potilassimulaattori 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä panostaa vahvasti simulaatio-oppimiseen. Tälle lukuvuodelle sosiaali- ja terveysalan lähihoitajakoulukseen Jämsään on hankittu uusi potilassimulaattori sekä rakennettu uudenlainen virtuaalinen oppimisympäristö.

sote-simulaattori.jpgLähihoitajakoulutuksen simulaatio-oppimisessa eri-ikäiset opiskelijat pääsevät harjoittelemaan hoitotyön käytännön taitoja todentuntuisissa työtilanteissa, esimerkiksi injektion annossa, peruselvytyksessä, potilaan haastattelussa tai lääkehoidossa. Ensihoitoa vaativissa simulaatiotilanteissa opiskelija pääsee oppimaan johtamista, johdettavana olemista, kommunikointia, tilannearviointia, päätöksentekoa sekä jatkuvaa tilanteen uudelleenarviointia.

Harjoitustilanteet voidaan tallentaa kameralle, nähdä potilaan elintoimintojen muutokset sekä raportoida havainnot. Potilassimulaattorin avulla opiskelija saa kokemuksellista oppimista esimerkiksi erilaisista hengitysominaisuuksista, sydäntoiminnoista, verenkierrosta sekä automaattisesta lääkkeentunnistusjärjestelmästä.

Yhteyshenkilö: pirjo.hannula@jao.fi

 

 21 Skills Finland 

Ammatillisen koulutuksen vetovoima ja ammattitaitokilpailut

Ammattiosaaja-lehti ja -verkkopalvelu kertovat nuorten omien kokemusten kautta amiksessa opiskelusta. Ammatissa esittelee ammatillista koulutusta työelämälle.

Ammattitaitokilpailuihin osallistuu vuosittain tuhansien nuorten lisäksi myös tuhansia opettajia. Heille toiminta on tapa kehittää omaa osaamistaan ja ammatillista koulutusta. Tule tutustumaan Taitaja-, WorldSkills- ja EuroSkills-kilpailuihin ja keskustelemaan siitä, miten teidän oppilaitoksenne voisi hyödyntää niitä henkilöstön osaamisen ja koulutuksen laadun kehittämisessä.

Yhteyshenkilö: katja.katajamaki@skillsfinland.fi