Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_henri.jpg

Yliopisto

Yliopisto on korkea-asteen koulutusta antava tiede- tai taidekorkeakoulu. Opinnoissa korostuvat akateemiset valmiudet, tavoitteissa painottuvat tieteellisen ajattelun kehittäminen, valmius tiedon arviointiin ja uuden tiedon tuottamiseen. 

Yliopistossa voit suorittaa kandidaatin (alempi korkeakoulututkinto), maisterin (ylempi korkeakoulututkinto) sekä lisensiaatin (poikkeus, lääketieteessä suoritetaan suoraan lisensiaatin tutkinto) ja tohtorin tutkinnon (ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen). Osa opinnoista tähtää tiettyyn ammattiin, mutta suurin osa antaa yleiset valmiudet monenlaisiin tehtäviin. Yliopistotutkinnon jälkeen voit toimia esim. suunnittelu-, tutkimus-, hallinto- ja opetustehtävissä. 

Yliopistossa suoritetaan yleensä ensin noin kolmen vuoden laajuinen kandidaatintutkinto (180 op) ja sen jälkeen maisterintutkinto (120 op). Keskimääräinen opiskeluaika on noin kuusi vuotta. 

Suomen yliopistot järjestävät kaikille avointa opetusta, johon voi osallistua iästä, pohjakoulutuksesta ja tavoitteista riippumatta.