Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopistosta.jpg

Laadusta palkittu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon 2013 Jyväskylän ammattiopistolle. Vuoden 2013 laatupalkintokilpailun teemana oli yrittäjyys. Vuosittain jaettavien ammatillisen koulutuksen laatupalkintojen tavoitteena on kannustaa koulutuksen järjestäjiä jatkuvaan kehittämiseen. Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto on jaettu vuodesta 2000 lähtien.

Palkintolautakunta nosti esiin esimerkillisiä uusia toimintatapoja, joita Jyväskylän ammattiopistossa on kehitetty yrittäjyyden edistämiseen, nivelvaiheyhteistyöhön, opiskelijoiden tukemiseen ja hanketoiminnan tulosten käyttöönottoon. Jyväskylän ammattiopistossa panostetaan opiskelijan ohjaukseen ja opiskelijapalveluihin. Keskeyttäneille tai keskeytystä harkitseville pyritään löytämään heidän elämäntilanteeseensa parhaiten soveltuvia ratkaisuja. Opintojen keskeyttämismäärät ovat selvästi valtakunnan keskimääräistä tasoa alhaisemmat. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä on yhteistyössä alueen keskeisten toimijoiden kanssa rakennettu malli opiskelijan opinpolun etenemisen seurantaan ja opinpolun keskeytymistä ennakoivien huolenaiheiden tunnistamiseen peruskoulun päättämisestä alkaen.

Laatupalkintokilpailun erityisteema yrittäjyys on ollut pitkään strateginen painopistealue Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä. Jyväskylän ammattiopisto on yli kymmenen vuoden ajan tehnyt aktiivista kehittämistyötä yhteistyössä paikallisten yrittäjien ja muiden kumppaneiden kanssa maakunnallisten tavoitteiden suuntaisesti. Hyvästä tuloksista esimerkkinä on yrittäjyysopintojen vahva suosio, osuuskuntatoimintaan osallistuneiden määrä ja opiskelijoiden perustamien NY-harjoitusyritysten määrä.