Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopistosta.jpg

Jyväskylän ammattiopisto – monialainen nuorten ammatillinen oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto on monialainen nuorten ammatillinen oppilaitos, jolla on tutkintoon johtavaa koulutusta kolmessa yksikössä: Tekniikka ja liikenne, Kauppa ja palvelut sekä Hyvinvointi ja kulttuuri. Jokaisessa yksikössä on noin 1 500 opiskelijaa. Lisäksi oppilaitoksessa toimivat Yhteisten opintojen yksikkö ja Opiskelijapalvelut-yksikkö. Ammattiopistoa johtaa rehtori ja ammattiopiston yksiköitä yksikönjohtajat yhdessä koulutuspäälliköiden kanssa.

Tutkintoihin johtavan koulutuksen lisäksi Jyväskylän ammattiopisto järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA), perusopetusta ja perusopetuksen lisäopetusta sekä yhdistelmäopintoja. Taiteen perusopetusta järjestetään musiikissa ja tanssissa.

Jyväskylän ammattiopiston palveluksessa työskelentelee noin 450 henkilöä ja sen liikevaihto on noin 40 miljoonaa euroa. Ammattiopistossa opiskelee noin 4 400 opiskelijaa ja taiteen perusopetuksessa noin 900. Ammattiopistosta valmistuu vuosittain 1 300 opiskelijaa maakunnan menestymisen kannalta keskeisille toimialoille. Koulutusta toteutetaan kuudessa toimipisteessä Jyväskylässä.

Jyväskylän ammattiopisto on osa Jyväskylän koulutuskuntayhtymää, johon kuuluvat myös Jyväskylän lukiokoulutus, Jyväskylän oppisopimuskeskus, Jyväskylän aikuisopisto, Jämsän ammattiopisto ja kiinteistöliikelaitos. Ravintola Priimus on osa Jyväskylän ammattiopistoa.

ao_jyväskylän_ammattiopisto_lukuina_vaaka.gif