Jyväskylän ammattiopisto_opinnot.jpg

Valinnaisopinnot lv. 2017-2018

Jyväskylän ammattiopistossa yhteisten tutkinnon osien valinnaisia osa-alueita opiskellaan 2. ja 3. opiskeluvuonna. Ensimmäisen lukuvuoden aikana keskitytään yhteisten tutkinnon osien pakollisiin osa-alueisiin.

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osa-alueet    

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen
 • Äidinkieli, valinnainen     
 • Toinen kotimainen kieli, ruotsi, valinnainen     
 • Vieras kieli, englanti, valinnainen
0 - 3 osp
0 - 3 osp
0 - 3 osp
Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen  
 • Matematiikka, valinnainen 
 • Fysiikka ja kemia, valinnainen
 • Tieto ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, valinnainen
0 - 3 osp
0 - 3 osp 
  0 - 3 osp   
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen  
 • Yhteiskuntataidot, valinnainen 
 • Työelämätaidot, valinnainen
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta, valinnainen
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto, valinnainen

0 - 3 osp
0 - 3 osp
0 - 3 osp
0 - 3 osp

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen  
 • Kulttuurien tuntemus
 • Taide ja kulttuuri
 • Etiikka
 • Psykologia
 • Ympäristöosaaminen
 • Osa-alueita muiden yhteisten tutkinnon osien valinnaisista

0 - 3 tai 4 osp
0 - 3 tai 4 osp
0 - 3 tai 4 osp
0 - 3 tai 4 osp
0 - 3 tai 4 osp
0 - 3 tai 4 osp