Jyväskylän ammattiopisto_opinnot.jpg

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteiset tutkinnon osat kaikille pakollisia yhteisiä opintoja eli ne kuuluvat jokaiseen perustutkintoon. Niiden laajuus on yhteensä 35 osaamispistettä (osp), joista pakollisia on 19 osp ja valinnaisia 16 osp. Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma on sivun liitteenä.

Yhteiset tutkinnon osat ovat:

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Pakolliset  Valinnaiset
 • Äidinkieli     
 • Ruotsi     
 • Englanti

5 osp
1 osp
 2 osp 

0 - 3 osp
0 - 3 osp
0 - 3 osp
 Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp    
 • Matematiikka
 • Fysiikka ja kemia
 • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen
3 osp
2 osp
1 osp 
0 - 3 osp
0 - 3 osp
0 - 3 osp
        
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp    
 • Yhteiskuntataidot
 • Työelämätaidot
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
1 osp
1 osp
1 osp
2 osp

0 - 3 osp
0 - 3 osp
0 - 3 osp
0 - 3 osp

 Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp    
 • Kulttuurien tuntemus
 • Taide ja kulttuuri
 • Etiikka
 • Psykologia
 • Ympäristöosaaminen
 • Osa-alueita muiden yhteisten tutkinnon osien valinnaisista
 
0 - 3 osp
0 - 3 osp
0 - 3 osp
0 - 3 osp
0 - 3 osp
0 - 3 osp
    

 

Jyväskylän ammattiopistossa yhteiset tutkinnon osat opiskellaan pääsääntöisesti kolmen lukujärjestysjakson aikana, yksi jakso / lukuvuosi (poikkeuksena sosiaali- ja terveysala sekä logistiikka-ala).

Yhteiset tutkinnon osat on jaettu kolmeen moduuliin seuraavasti:

 1. moduuli 10 osp          2. moduuli 12 osp   3. moduuli 13 osp
 • Äidinkieli 3 osp
 • Toinen kotimainen kieli,
  ruotsi 1 osp
 • Matematiikka 1 osp
 • Fysiikka ja kemia 2 osp
 • Tieto- ja viestintätekniikka ja
  sen hyödyntäminen 1 osp
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 1 osp
 • Yhteiskuntataidot 1 osp
 • Äidinkieli 2 osp
 • Vieras kieli,
  englanti 2 osp
 • Matematiikka 2 osp
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 1 osp
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
 • Työelämätaidot 1 osp
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen, valinnainen 3 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus-osaaminen,
  valinnainen 3 osp
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen,
  valinnainen 3 osp
 • Yhteiskunnassa ja työelämässä
  tarvittava osaaminen,
  valinnainen 3 osp
 • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen,
  valinnainen 4 osp        

    

Valinnaiset osa-alueet

Yhteisten tutkinnon osien valinnaisista osa-alueista kerrotaan lisää Valinnaiset osa-alueet -alasivuilla.

Yhteiset tutkinnon osat järjestää Jyväskylän ammattiopistossa keskitetysti Yhteiset opinnot -yksikkö.

Lisätietoja:

 • yksikönjohtaja Rauni Gyldén
 • koulutuspäällikkö Auli Mäkinen
Opiskelu / Yhteiset tutkinnon osat Tulosta sivu