Jyväskylän ammattiopisto_yhdistelmäopinnot.jpg

Oppiaineet kursseittain

Oppiaineet lukuvuonna 2017-2018, vanha OPS
(ennen syksyä 2016 aloittaneet opiskelijat)

Lukio-opinnoissa yksittäiset kurssit muodostavat aineen oppimäärän. Oppimäärä sisältää pakolliset kurssit ja niiden lisäksi mahdolliset syventävät ja soveltavat kurssit.

Äidinkieli ja kirjallisuus
AI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus
AI2 Tekstien rakenteita ja merkityksiä
AI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
AI4 Tekstit ja vaikuttaminen
AI5 Tekstit, tyyli ja konteksti
AI6 Kieli, kirjallisuus ja idnetiteetti
AI20 Abikertaus (soveltava)
Toinen kotimainen kieli, ruotsi 
RUB1 Koulu ja vapaa-aika
RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa
RUB3 Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen
RUB5 Elinympäristömme
RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin (syventävä) (suullinen)
RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (syvventävä)
RUB11 Abikertaus (soveltava)
Vieraat kielet, englanti   
ENA1 Nuori ja hänen maailmansa
ENA2 Viestintä ja vapaa-aika
ENA3 Opiskelu ja työ
ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA5 Kulttuuri
ENA6 Tiede, talous ja tekniikka
ENA7 Luonto ja kestävä kehitys (syventävä)
ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin (syventävä) (suullinen)
ENA9 Abikertaus (soveltava)
Matematiikka, pitkä 
MAA1 Funktiot ja yhtälöt
MAA2 Plynomifunktiot
MAA3 Geometria
MAA4 Analyyttinen geometria
MAA5 Vektorit
MAA6 Todennäköisyys ja tilastot
MAA7 Derivaatta
MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot
MAA10 Integraalilaskenta
MAA11 Lukuteoria ja logiikka (syventävä)
MAA13 Differentaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (syventävä)
MAA17 Abikertaus (soveltava)
Matematiikka, lyhyt 
MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt
MAB2 Geometria
MAB3 Matemaattisia malleja I
MAB4 Matemaattinen analyysi
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
MAB6 Matemaattisia malleja II
MAB7 Talousmatematiikka (syventävä)
MAB11 Abikertaus (soveltava)
Fysiikka ja kemia  
FY1 Fysiikka luonnontieteenä
FY2 Lämpö (syventävä)
FY3 Aallot (syventävä)
FY4 Liikkeen lait (syventävä)
FY5 Pyöriminen ja gravitaatio (syventävä)
FY6 Sähkö (syventävä)
FY7 Sähkömagnetismi (syventävä)
FY8 Aine ja säteily (syventävä)
FY9 Abikertaus (soveltava)
KE1  Ihmisen ja elinympäristön kemia
Yhteiskuntaoppi 
YH1 Yhteiskuntatieto
YH2 Taloustieto
YH3  Kansalaisen lakitieto (syventävä)
YH4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
Terveystieto  
TE1 Terveyden perusteet
TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä (syventävä)
TE3 Terveys ja tutkimus (syventävä)
TE6 Abikertaus (soveltava)
Liikunta 
LI1 Taitoa ja kuntoa
LI8 Yhdessä liikkuen (Wanhat tanssit)(soveltava)