Jyväskylän ammattiopisto_yhdistelmäopinnot.jpg

Oppiaineet kursseittain

Oppiaineet lukuvuonna 2017-2018, uusi OPS
(syksyllä 2016 ja myöhemmin aloittaneet opiskelijat)

Lukio-opinnoissa yksittäiset kurssit muodostavat aineen oppimäärän. Oppimäärä sisältää pakolliset kurssit ja niiden lisäksi mahdolliset syventävät ja soveltavat kurssit.

Äidinkieli ja kirjallisuus
ÄI1 Tekstit ja vuorovaikutus
ÄI2 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen
ÄI5 Tekstit ja konteksti
ÄI6 Nykykulttuuri ja kertomukset
ÄI Abikertaus (soveltava)
Toinen kotimainen kieli, ruotsi 
RUB11 Minun ruotsini
RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
RUB13 Kulttuuri ja media
RUB14 Monenlaiset elinympäristömme
RUB15 Opiskelu ja työelämä ruotsiksi
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen
RUB17 Kestävä elämäntapa
RUB Abikertaus (soveltava)
Vieraat kielet, englanti   
ENA1 Englannin kieli ja maailmani
ENA2 Ihminen verkostoissa
ENA3 Kulttuuri-ilmiöitä
ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
ENA5 Tiede ja tulevaisuus
ENA6 Opiskelu, työ ja toimeentulo
ENA7 Kestävä elämäntapa
ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen
ENA Abikertaus (soveltava)
Matematiikka, pitkä 
MAY1 Luvut ja lukujono
MAA2 Plynomifunktiot ja -yhtälöt
MAA3 Geometria
MAA4 Vektorit
MAA5 Analyyttinen geometria
MAA6 Derivaatta
MAA7 Trigonometriset funktiot
MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot
MAA9 Integraalilaskenta
MAA10 Todennäköisyys ja tilastot
MAA11 Lukuteoria ja todistaminen
MAA12 Algoritmit matematiikassa 
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
MAA Abikertaus (soveltava)
Matematiikka, lyhyt 
MAY1 Luvut ja lukujonot
MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt
MAB3 Geometria
MAB4 Matemaattisia malleja
MAB5 Tilastot ja todennäköisyys
MAB6 Talousmatematiikka
MAB7 Matemaattinen analyysi
MAB8  Tilastot ja todennäköisyys II
MAB11 Abikertaus (soveltava)
Fysiikka ja kemia  
FY1 Fysiikka luonnontieteenä
FY2 Lämpö
FY3 Sähkö
FY4 Voima ja liike
FY5 Jaksollinen liike ja aallot
FY6 Sähkömagnetismi
FY7 Aine ja säteily
FY Abikertaus (soveltava)
KE1 Kemiaa kaikkialla
Yhteiskuntaoppi
YH1 Suomalainen yhteiskunta
YH2 Taloustieto
YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuvat maailma
YH4 Kansalaisen lakitieto
Terveystieto  
TE1 Terveyden perusteet
TE2 Ihminen, ympäristö ja terveys
TE3 Terveyttä tutkimassa
TE Abikertaus (soveltava)
Liikunta 
LI1 Energiaa liikunnasta
LI8 Yhdessä liikkuen (Wanhat tanssit)