Jyväskylän ammattiopisto_yhdistelmäopinnot.jpg

Oppiaineet kursseittain

Lukio-opinnoissa yksittäiset kurssit muodostavat aineen oppimäärän. Oppimäärä sisältää pakolliset kurssit ja niiden lisäksi mahdolliset syventävät ja soveltavat kurssit.

Lukion opetussuunnitelman muuttumisen takia lukion oppiaineet ovat erilaiset aloittavilla ja jatkavilla opiskelijoilla.

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevat opiskelijat 

​Syksyllä 2016 ja sen jälkeen aloittaneiden opiskelijoiden lukion oppiaineet löytyvät tämän linkin kautta

Vanhan opetussuunnitelman mukaisesti opiskelevat opiskelijat

Ennen syksyä 2016 aloittaneiden opiskelijoiden lukion oppiaineet löytyvät tämän linkin kautta