Jyväskylän ammattiopisto_yhdistelmäopinnot.jpg

Opintojen ohjaus

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija lukio-opintoihin opintojen alkaessa ja opintojen edetessä. Opintojen loppuvaiheessa ohjaukseen kuuluu myös jatko-opintoihin ohjaamista.

Opinto-ohjaukseen kuuluu ryhmäkohtaisia infoja ja opinto-ohjaustunteja. Kahden tutkinnon opinnoissa korostuu erityisesti henkilökohtainen ohjaus. Kahden tutkinnon opinto-ohjaajan kanssa sovitaan mm. mahdollisista kurssimuutoksista, itsenäisten suoritusten suorittamisesta sekä lukio-opintojen etenemisestä. Ohjausta varten varataan etukäteen aika opinto-ohjaajalta.

  • opinto-ohjaaja Tarja Nykänen | puh. 040 341 6099 
  • opinto-ohjaaja Sirpa Puikkonen | puh. 040 341 6164

   
Ammatillisia opintoja
ohjaavat ammatillisten opintojen opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja.

Opintoihin liittyvä tiedottaminen tapahtuu Wilman kautta ja ilmoitustauluilla.