Jyväskylän ammattiopisto_yhdistelmäopinnot.jpg

Kokeen uusiminen

Uusinnassa voi tehdä vain yhden kokeen.
Puuttuva tai hylätty koe on tehtävä seuraavassa uusinnassa.
Hylätyn kokeen (HylS) voi uusia kerran. Hyväksyttyä koetta ei voi korottaa.

UUSINTAKOKEESEEN ILMOITTAUDUTAAN sähköisesti viikkoa ennen uusintakoetta alla olevassa taulukossa olevan linkin kautta. Seuraava ilmoittautuminen aukeaa, kun edellinen on päättynyt.

Huom! Ilmoittautuminen on sitova ja poisjäänti ilman terveydenhoitajan tai lääkärin todistusta on käytetty kerta.

Ilmoittautuminen pitää perua viimeistään kolme arkipäivää ennen uusintakoetta. Uusintakokeeseen tulee osallistua heti sen jakson jälkeen, jolloin opiskelija on osallistunut kurssin opetukseen. Vain erikseen opettajan kanssa sopimalla suoritus voidaan siirtää myöhäisempään ajankohtaan.

KOKEESSA TARVITTAVAT VÄLINEET, esim. kynät, laskin, MAOL-taulukko, tulee jokaisella olla mukana kokeeseen tultaessa. 

Uusintakokeet järjestetään klo 16.00 - 18.00  

Paikka: Viitaniementie 1 C, luokat VN.C1.218 ja 219

Syyslukukausi 2017

Koepäivä  Viimeinen
ilmoittautumispäivä
ti 22.8. ilmoittautuminen päättynyt
ti 24.10. 
ilmoittautuminen päättynyt
ma 4.12. ilmoittautuminen päättynyt

 

Kevätlukukausi 2018

Koepäivä Viimeinen
ilmoittautumispäivä
ti 23.1. ilmoittautuminen päättynyt

ti 13.3.       
 
 

ilmoittautuminen päättynyt
* HUOM! Keväällä valmistuvien viimeinen
ilmoittautuminen uusintaan!
ti 8.5. ilmoittautuminen päättynyt

    
HUOM!
Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden ja ammatillisten opintojaksojen uusintakokeisiin ilmoittautumisohjeet ja -lomakkeet löytyvät tämän linkin kautta

.

Liitteet
HUOM!
Lue alla oleva ohje ennen ilmoittautumista.