Jyväskylän ammattiopisto_yhdistelmäopinnot.jpg

Arviointi

Oppiaineen kaikki kurssit ja koko oppimäärä arvostellaan numeroin. Poikkeuksen muodostavat soveltavat kurssit, joiden arvosteluna käytetään suoritusmerkintää. Lukiokurssit muutetaan ammatilliseen todistukseen alla olevan kaavion mukaan. Lukion kurssien suorittaminen edellyttää säännöllistä läsnäoloa oppitunneilla. Kurssin opettajan pitää kirjata poissaolot ja opiskelija on velvollinen selvittämään poissaolonsa.

Arviointi 10 - 4
(lukiokurssi)    
Arviointi K3 - T1
(ammatillinen todistus)                  
Kursseja oppimäärässä     Sallittu nelosten määrä             
10 ja 9 K3 1 - 2 0
8 ja 7 H2 3 - 5 1
6 ja 5 T1 6 - 8 2
4 HylS (Hylätysti suoritettu) 9 tai enemmän 3
S S    

 

Poissaolot vaikuttavat kurssin arviointiin ja niiden jatkuessa opettaja tekee päätöksen kurssin arvostelematta jättämisestä. Tällöin kurssi on suoritettava uudelleen. Toistuva myöhästely rinnastetaan selvittämättömiin poissaoloihin.

Ennakkoon tiedossa olevista yli kolmen päivän poissaoloista lukio-opintojen jaksolla tulee etukäteen neuvotella yhdistelmäopintojen koulutuspäällikön kanssa ja tehdä kirjallinen suunnitelma. 1–3 päivän poissaoloista neuvotellaan suoraan kyseisten aineiden opettajien kanssa.

Kurssiarvostelu

Suoritettu kurssi arvostellaan kahden viikon kuluessa kurssin päätyttyä. Arvosana neljä (4) merkitsee hylättyä ja muut osoittavat hyväksyttyä arvosanaa. Opiskelijan on suoritettava 2/3 oppiaineen kursseista hyväksytysti (väh. arvosana 5) eli sallittujen nelosten määrä riippuu oppiaineen oppimäärän kurssimäärästä.