Jyväskylän ammattiopisto_tarjontaa.jpg

Ammattiosaajan työkykypassi 

Haluatko kehittää työelämävalmiuksiasi kokonaisvaltaisesti?

Työelämässä jaksaa paremmin, kun panostaa omaan hyvinvointiin. Myös työnantajat arvostavat ammattilaista, joka huolehtii jaksamisestaan. Ammattiosaajan työkykypassin tavoitteena on, että tulevaisuuden ammattilaiset suoriutuvat hyvää fyysistä kuntoa vaativista työtehtävistä ja jaksavat töissä terveinä ja stressaantumatta.

Olet ansainnut ammattiosaajan työkykypassin suoritettuasi kaikki passin edellyttämät osasuoritukset. Päättötodistukseesi tulee maininta ammattiosaajan työkykypassin suorittamisesta. Lisäksi saat erillisen työkykypassitodistuksen. – Se on hyvä osoitus tulevalle työntantajallesi aktiivisuudestasi.

Valitse Ammattiosaajan työkykypassi!

  • Ammattiosaajan työkykypassiin sisältyy pakollisia ja valinnaisia opintoja. Passin saadaksesi teet valintoja, joilla osoitat kiinnostuksesi ammatissasi tarvittavan työkyvyn saavuttamiseen. Työkykyvalmiuksiesi tulee lisääntyä passiopintojen aikana.
  • Ilmoittaudu passin suorittajaksi liikunnan opettajalle tai opolle.
  • Sovi osa-alueen vastuuhenkilön kanssa suoritustavasta ja noudata suoritusohjeita.
  • Kirjaa kaikki osa-alueen suorituksesi ja pyydä osa-alueen vastuuhenkilöltä hyväksymismerkintä suorituksesta.

 

Osa-alue 1 Toiminta- ja työkykyä edistavä liikunta
Tavoitteet  Opiskelija edistää liikunnan avulla terveellistä ja aktiivista elämäntapaa ja ymmärtää liikunnan merkityksen toiminta- ja työkyvylle sekä liikkuu niitä edistäen.
Näin suoritat Osallistu aktiivisesti pakolliseen liikunnan opintojaksoon (YH7LI Liikunta)
Vastuuhenkilö Liikunnan opettaja
Osa-alue 2
Terveysosaaminen
Tavoitteet Opiskelija muuttaa terveysosaamisen terveyskäyttäytymiseksi ja hakeutuu terveyttä edistävään toimintaan. Opiskelija ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan.
Näin suoritat Osallistu aktiivisesti pakolliseen terveystiedon opintojaksoon (YH8TT Terveystieto).
Vastuuhenkilö  Terveystiedon opettaja
Osa-alue 3
Ammatin työkykyvalmiudet
Tavoitteet Opiskelija tunnistaa oman alansa ja tulevan ammattinsa keskeiset kuormitustekijät ja osaa kehittää kuormitustekijät huomioiden omaa työtään ja työtapojaan.
Näin suoritat Osallistu aktiivisesti ammattiopintoihin, jotka sisältävät tulevan ammattisi työkykyä, työturvallisuutta ja työergonomiaa. Osoita oman ammattisi työkykyvaatimusten osaaminen verkko-opintojaksolla Työkykyvalmiudet (YV8TT3).
Vastuuhenkilö Työkykyvalmiudet -opintojakson opettaja
Osa-alue 4
Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot
Tavoitteet Opiskelija ymmärtää harrastuksen arvon työkyvyn edistämisessä ja hyödyntää harrastuksia työssä jaksamisessa ja ammattiosaamisensa kehittämisessä. Opiskelija voi aloittaa harrastuksen tai jatkaa itselleen sopivaa harrastusta, jossa hän oppii pitkäjänteisyyttä, sitoutumista sekä yksin ja ryhmässä toimimista.
Näin suoritat Toimi aktiivisesti Oppilaitoksen oppilaskunta- ja tutortoiminnassa tai vapaa-aikatoiminnassa, tai kerhossa. Osioon kelpaa myös oppilaitoksen ulkopuolinen harrastustoiminta, vapaa-ajan toiminta tai vapaaehtois-toiminta, jossa opiskelija on osallistuja, ohjaaja, valmentaja tai tuomari.
Vastuuhenkilö Opinto-ohjaaja
Osa-alue 5
Työkykyvalmiuksien vahvistaminen
Tavoitteet Opiskelija vahvistaa ja syventää työkykyosaamistaan. Hän hankkii lisää tietoa ja taitoa työkyvystä, osallistuu toimintaan, joka tähtää työkyvyn konkreettiseen parantamiseen ja siirtää oppimansa käytäntöön.
Näin suoritat Osaamistasi voit syventää valinnaisella liikunnan tai terveystiedon opintojaksolla (esim. Kunnossa ammattiin 1–3, Avaimet hyviin elintapoihin tai Avaimet stressinhallintaan).
Vastuuhenkilö Liikunnan opettaja

Lisätietoja

  • Liikunnan opettaja Mari Tuppurainen

   
Lisäksi oma opinto-ohjaajasi neuvoo sinua mielellään ja tietoa löydät myös Alposta (Ammattiin opiskelevien liikunta- ja hyvinvointiportaali).

Opiskelu / Ammattiosaajan työkykypassi Tulosta sivu