Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_työssäoppiminen.jpg

Työssäoppiminen

Työssäoppiminen on olennainen osa ammatillisia opintoja. Se on työpaikalla tapahtuvaa, tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. Tarkoitus on, että osa työtaidoista opitaan työssäoppimisen aikana. Samalla opitaan käytännössä työelämän pelisääntöjä. Työssäoppimisen määrä vaihtelee opiskelijan valinnoista riippuen yksilöllisesti. Määrään vaikuttaa tutkinto ja omat HOPS-valinnat. Työssäoppimisen voi toteuttaa opiskelupaikkakunnalla, kotipaikkakunnalla, muualla Suomessa tai ulkomailla.

Työssäoppimisen aikana opiskelija osoittaa työnantajalle osaamistaan ja se saattaa mahdollistaa kesätyöpaikan tai vaikkapa ensimmäisen valmistumisen jälkeisen työpaikan.

Työpaikkaohjaajan rooli

Työssäoppimispaikassa on opiskelijalle on nimetty työpaikkaohjaaja, joka on alansa ammattilainen. Hän ohjaa opiskelijaa ja on muutenkin yhteyshenkilö, jonka kanssa voi keskustella osaamistavoitteista, toiveistasi ja odotuksista. 

Opettajan rooli

Opettaja on aina tarpeen tullen tavoitettavissa ja hän antaa ohjausta myös työpaikalla. Samoin opettaja osallistuu koulutuksen suunnitteluun sekä arviointi- ja palautekeskusteluihin.

Arviointi ja näytöt

Työssäoppimisjaksoon sisältyy useimmiten osaamisen arviointi, ammattiosaamisen näyttö. Osaamisen arvioinnissa ovat mukana opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija itse.