Jyväskylän ammattiopisto_työssäoppiminen.jpg

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen on olennainen osa ammatillisia opintoja. Se on työpaikalla tapahtuvaa, tavoitteellista ja ohjattua opiskelua. Tarkoitus on, että osa työtaidoista opitaan työssäoppimisen aikana. Samalla opitaan käytännössä työelämän pelisääntöjä. Työssäoppimisen määrä vaihtelee opiskelijan valinnoista riippuen yksilöllisesti. Määrään vaikuttaa tutkinto ja omat HOPS-valinnat. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen voi toteuttaa opiskelupaikkakunnalla, kotipaikkakunnalla, muualla Suomessa tai ulkomailla.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana opiskelija osoittaa työnantajalle osaamistaan ja se saattaa mahdollistaa kesätyöpaikan tai vaikkapa ensimmäisen valmistumisen jälkeisen työpaikan.

Työpaikkaohjaajan rooli

Työpaikalla opiskelijalle on nimetty työpaikkaohjaaja, joka on alansa ammattilainen. Hän ohjaa opiskelijaa ja on muutenkin yhteyshenkilö, jonka kanssa voi keskustella osaamistavoitteista, toiveistasi ja odotuksista. 

Opettajan rooli

Opettaja on aina tarpeen tullen tavoitettavissa ja hän antaa ohjausta myös työpaikalla. Samoin opettaja osallistuu koulutuksen suunnitteluun sekä arviointi- ja palautekeskusteluihin.

Arviointi ja näytöt

Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen sisältyy useimmiten osaamisen arviointi, näyttö. Osaamisen arvioinnissa ovat mukana opettaja, työpaikkaohjaaja ja opiskelija itse.