Jyväskylän ammattiopisto_tietoa meistä.jpg

Tutkinnon rakenne

Kaikkien ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa tutkinnon kolmessa vuodessa. Opintoajat ovat kuitenkin yksilöllisiä ja voivat lyhentyä mm. opiskelijalla jo olevan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla.

Kaikkien perustutkintojen rakenne on alla esitetyn kaltainen. Tutkintokohtainen perustutkinnon rakenne löytyy tutkintokohtaisista opetussuunnitelmista, jotka on koottu Opetussuunnitelmat -sivulle

Perustutkinnon laajuus 180 osp

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp
  • pakolliset tutkinnon osat
  • valinnaiset tutkinnon osat *
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp **
  • Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
  • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen 9 osp
  • Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp
  • Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp **
  • Ammattitaitoa syventäviä tai laajentavia ammatillisia tutkinnon osia
  • Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin perustuvia tutkinnon osia
  • Yhteisiä tutkinnon osia tai lukio-opintoja
  • Jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevia opintoja

      
Tähdellä (*) merkityistä opinnoista 15 osaamispistettä voi olla lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja

Tähdellä (**) merkityt opinnot toteutuvat kahden tutkinnon opiskelijoilla lukion opintosuunnitelman mukaisesti

.