Jyväskylän ammattiopisto_osaamisen tunnustaminen.jpg

Osaamisen tunnustaminen

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista kaikista opetussuunnitelman mukaisista opinnoista aikaisemmin suoritetuilla opinnoilla tai muuten hankitulla osaamisella. Osaamisen tunnustamista voi hakea tutkinnon osasta tai siihen sisältyvästä osa-alueesta.

Osaamista tunnustettaessa verrataan, että aikaisemmin hankittu osaaminen vastaa tutkinnon osan osaamisvaatimuksia. Osaamisen vastaavuus on osoitettava esimerkiksi todistuksella, kokeella, arviointikeskustelulla tai näytöllä.

Näin haet osaamisen tunnustamista

Osaamisen tunnustamista haetaan erikseen lomakkeella, joka on saatavissa opinto-ohjaajilta sekä opintotoimistoista. Hakemus on hyvä tehdä ennen kyseisen tutkinnon osan alkamista.

Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja ohjaavat lomakkeiden täyttämisessä. Hyväksymiset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan ja opintokorttiin. Arvosanat ovat nähtävissä Wilmassa, johon opiskelija pääsee henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Liitteet