Valitse ao-oppilaitos

jkl-ammattiopisto_ict-asentajan-opiskelua.jpg

Osaamisen osoittaminen näytöllä

Näytöt ovat ammatillisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Näytöissä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet. Näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista, jotka on laadittu tutkinnon perusteissa siten, että ne kattavat työelämän jonkin työkokonaisuuden. Näytöt toteutetaan  työpaikalla tekemällä käytännön työtä. 

Näytön arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointikeskustelun tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta suhteessa tutkinnon osan tavoitteisiin ja osaamisvaatimuksiin. Onnistuneessa arviointikeskustelussa luodaan opiskelijalle käsitys hänen vahvuuksista ja oman osaamisen kehittämistarpeista.