Valitse ao-oppilaitos

jkl-ammattiopisto_ict-asentajan-opiskelua.jpg

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia. Näytöissä opiskelija osoittaa, miten hyvin hän on saavuttanut ammatillisten opintojen tavoitteet. Ammattiosaamisen näytöt annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista, jotka on laadittu tutkinnon perusteissa siten, että ne kattavat työelämän jonkin työkokonaisuuden. Näytöt toteutetaan  opiskelijan työssäoppimisjaksolla tekemällä käytännön työtä. 

Ammattiosaamisen näytön arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointikeskustelun tavoitteena on päästä yhteisymmärrykseen opiskelijan osaamisesta suhteessa tutkinnon osan tavoitteisiin ja osaamisvaatimuksiin. Onnistuneessa arviointikeskustelussa luodaan opiskelijalle käsitys hänen vahvuuksista ja oman osaamisen kehittämistarpeista. 

Opiskelija saa ammattiosaamisen näytöistä tutkintotodistukseen sisältyvän näyttötodistuksen. Näyttötodistuksen allekirjoittaa Jyväskylän näyttötoimikunnan puheenjohtaja.