jkl-ammattiopisto_opiskelua.jpg

Lastensuojeluviranomaisten palvelut

Lastensuojelutyöllä autetaan nuorta ja tuetaan huoltajia ja muita nuoren läheisiä kasvatuksessa ja huolenpidossa. Nuorta ja hänen huoltajiaan tuetaan ensisijaisesti siten, että nuori voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä huoltajien ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa.

Lastensuojelutyön käynnistää huoli nuoren hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Ilmoituksen syynä voi olla esimerkiksi nuoren tarpeiden laiminlyönti, nuoren heitteillejättö, pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö niiden epäily tai uhka. Syynä voi olla nuoresta huolehtivan aikuisen päihde- tai mielenterveysongelmat, jaksamattomuus tai oman hoidon laiminlyöminen tai perheen erittäin heikko taloudellinen tilanne. Lisäksi ilmoituksen aiheena voivat olla nuoren oma päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelma, rikoksilla oireilu tai nuoren itsetuhoisuus.

Oppilaitoksen työntekijöillä ja luottamushenkilöillä on lastensuojelulain määräämä velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää nuoresta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoitus tehdään nuoren asuinkunnan sosiaalitoimistoon puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä virastossa henkilökohtaisesti.

Jyväskylän kaupungin sosiaalipalvelut, lastensuojelu

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Toimipisteet

Tapionkadun sosiaaliasema,
Tapionkatu 8, Jyväskylä
Opastus p. (014) 266 3478

sekä virka-ajan ulkopuolella

Kriisikeskus Mobile,
Asemakatu 2, Jyväskylä
p. (014) 266 7150

Opiskelu / Lastensuojeluviranomaisten palvelut Tulosta sivu