Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_hyvinvointi.jpg

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun tukea ja ohjausta. Kuraattori- ja psykologiapalveluja toteutetaan opiskelijan ja huoltajien kanssa yksilö-, perhe- tai ryhmämuotoisena keskusteluna. Koulukuraattori ja - psykologi toimivat monialaisen yhteistyöverkoston yhtenä jäsenenä.

Kuraattorit ja psykologit kuuluvat Jyväskylän ammattiopiston opiskeluhuoltoryhmään sekä ammatillisten yksiköiden hyvinvointiryhmiin, joissa työskentelee eri alojen asiantuntijoita.

Koulukuraattori tukee opiskelijoita ja heidän huoltajiaan antamalla neuvontaa ja ohjausta erityisesti vuorovaikutukseen, sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa. Tukea suunnitellaan yhteistyössä huoltajien sekä oppilaitoksen edustajien kanssa.

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää niin yksittäisen opiskelijan kuin myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä myönteistä opiskeluilmapiiriä. Koulupsykologi tukee opiskelijoita ja heidän huoltajiaan antamalla neuvontaa ja ohjausta kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tukea suunnitellaan yhteistyössä huoltajien sekä oppilaitoksen edustajien kanssa.

Palvelut

Koulukuraattoripalveluissa on sekä ajanvarauksetonta että ajanvarauksella toimivaa palvelua. Psykologipalvelut toimivat ajanvarauksella.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan kiireellisissä tapauksissa opiskelija saa kuraattori- ja psykologipalveluihin ajan samana tai sitä seuraavana oppilaitoksen työpäivänä. Kiireettömissä tapauksissa ajat annetaan oppilaitoksen seitsemän työpäivän aikana.

Käydyt keskustelut ja tapaamiset ovat luottamuksellisia. 

Huom!

Voit jättää yhteydenottopyynnön myös tekstiviestinä, sähköpostina tai pikaviestinä Wilmassa.
Tietosuojan vuoksi emme voi keskustella asiakkaan asioista Wilmassa tai sähköpostilla.
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (PotiL 785/1992)
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (AsiakasL 812/2000)

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulukuraattorit

Ammatillisten oppilaitosten kuraattorien puhelinaika on ma-pe klo 12.30-13.00.

Kuraattori, puh. ja sähköposti                             

Koulutusala

Kuraattorin toimipiste      

Leena Kiiveri
p. 040 341 5624 
leena.kiiveri(at)jao.fi         

Autoala
Logistiikka
Media-ala ja Painoviestintä
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikka

Viitaniementie 1 C, VN.C2.137

Terhi Tahvanainen
p. 014 266 8748
terhi.tarvanainen(at)jkl.fi

Elintarvikeala
Liiketalous
Tieto- ja viestintätekniikka

Viitaniementie 1 B, VN.B1.228

Marita Räisänen
p. 040 3415405
marita.raisanen(at)jao.fi 

Sosiaali- ja terveysala


Kuvallinen ilmaisu
Käsi- ja taideteollisuusala
Tekstiili- ja vaatetusala   

Keskussairaalantie 21, KM.E3.213

Kympinkatu 3 B, KA.107

Heidi Koski
p. 014 266 7548           
heidi.koski(at)jkl.fi

Kone- ja metalliala ja
Kone- ja tuotantotekniikka
Pintakäsittelyala
Puuala
Rakennusala     
Talotekniikka      

Viitaniementie 1 C

Elina Oksanen
p. 014 266 0997
elina.oksanen(at)jkl.fi

Hiusala
Kauneudenhoitoala

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Matkailuala

Viitaniementie 1 C


Taulumäentie 45 

Seija Hartikainen-Tattari
p. 040 341 6090
seija.tattari(at)jao.fi

Ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava koulutus (VALMA)
Aikuisten perusopetus ja perusopetuksen
lisäopetus (Oksa-koulutus)   

Viitaniementie 1 C, 
ma-ti klo 10.00-15.00 VN.C2.138,
ke klo 9.00-14.00
VN.C1.219a

Tarja Viitala
p. 040 341 5592 
tarja.viitala(at)jao.fi

 

 

Musiikkiala (ammatillinen koulutus)

Jyväskylän aikuisopisto
rakennusala, maarakennus                                    Bovallius-ammattiopisto
Jyväskylän palvelualan opisto
Jyväskylän kristillinen opisto

Sepänkatu 3 B, HA.G100

Sepänkatu 3 B, HA.G100

Keskussairaalantie 21
Salokatu 20           
Sulkulantie 28

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen psykologit

Ammatillisten oppilaitosten psykologien puhelinaika on ma-pe klo 10.00-10.30.

Psykologin puh.                                  
Koulutusala                                                                                        Toimipiste                        
p. 014 266 1452 Sosiaali- ja terveysala
VALMA-koulutus (Ammatilliseen
peruskoulutukseen valmentava koulutus)
Oksa-koulutus (perusopetus ja perusopetuksen lisäopetus)
Bovallius-ammattiopisto 

Ailakinkatu 17, 1 krs.
Viitaniementie 1 C, VN.C1.219aAilakinkatu 17, 1 krs.

p. 014 266 2512

Elintarvikeala 
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Liiketalous 
Matkailuala 
Tieto- ja viestintätekniikka

Jyväskylän aikuisopisto
rakennusala, maarakennus

Ailakinkatu 17, 1 krs.

p. 014 266 7536

Hiusala 
Kauneudenhoitoala
Kuvallinen ilmaisu
Käsi- ja taideteollisuusala
Musiikkiala
Sähkö ja automaatiotekniikka
Tekstiili- ja vaatetusala
Tieto- ja tietoliikennetekniikka

Jyväskylän kristillinen opisto
Lapsi ja perhetyö
Kymppiluokka

Kauppakatu 19 C, 2 krs.

p. 014 266 0545

Autoala         
Kone- ja metalliala
Logistiikka           
Painoviestintä
Pintakäsittelyala
Puuala           
Rakennusala          
Talotekniikka           

Jyväskylän palvelualan opisto
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Kotityö- ja puhdistuspalvelut

Kauppakatu 19 C, 2 krs.