Jyväskylän ammattiopisto_hyvinvointi.jpg

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun tukea ja ohjausta. Kuraattori- ja psykologiapalveluja toteutetaan opiskelijan ja huoltajien kanssa yksilö-, perhe- tai ryhmämuotoisena keskusteluna. Koulukuraattori ja - psykologi toimivat monialaisen yhteistyöverkoston yhtenä jäsenenä.

Kuraattorit ja psykologit kuuluvat Jyväskylän ammattiopiston opiskeluhuoltoryhmään sekä ammatillisten yksiköiden hyvinvointiryhmiin, joissa työskentelee eri alojen asiantuntijoita.

Koulukuraattori tukee opiskelijoita ja heidän huoltajiaan antamalla neuvontaa ja ohjausta erityisesti vuorovaikutukseen, sosiaalisiin suhteisiin ja hyvinvointiin liittyvissä tilanteissa. Tukea suunnitellaan yhteistyössä huoltajien sekä oppilaitoksen edustajien kanssa.

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää niin yksittäisen opiskelijan kuin myös koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta sekä myönteistä opiskeluilmapiiriä. Koulupsykologi tukee opiskelijoita ja heidän huoltajiaan antamalla neuvontaa ja ohjausta kehitykseen, psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tukea suunnitellaan yhteistyössä huoltajien sekä oppilaitoksen edustajien kanssa.

Palvelut

Koulukuraattoripalveluissa on sekä ajanvarauksetonta että ajanvarauksella toimivaa palvelua. Psykologipalvelut toimivat ajanvarauksella.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan kiireellisissä tapauksissa opiskelija saa kuraattori- ja psykologipalveluihin ajan samana tai sitä seuraavana oppilaitoksen työpäivänä. Kiireettömissä tapauksissa ajat annetaan oppilaitoksen seitsemän työpäivän aikana.

Käydyt keskustelut ja tapaamiset ovat luottamuksellisia. 

Huom!

Voit jättää yhteydenottopyynnön myös tekstiviestinä, sähköpostina tai pikaviestinä Wilmassa. Tietosuojan vuoksi emme voi keskustella asiakkaan asioista Wilmassa tai sähköpostilla.
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (PotiL 785/1992)
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (AsiakasL 812/2000)

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulukuraattorit

Ammatillisten oppilaitosten kuraattorien puhelinaika on ma-pe klo 12.30-13.00.

Kuraattori, puh. ja sähköposti                             

Koulutusala

Kuraattorin toimipiste      

Leena Kiiveri
p. 040 341 5624 
                

Autoala
Logistiikka
Media-ala ja Painoviestintä
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikka

Viitaniementie 1 C
VN.C2.137

Terhi Tahvanainen
p. 014 266 8748
tekstiviestit: 
050 409 5598
                       

Elintarvikeala
Liiketalous
Tieto- ja viestintätekniikka

Viitaniementie 1 B VN.B1.228

Kati Sipiläinen
p. 014 266 0918
tekstiviestit:
050 311 8475
           

Sosiaali- ja terveysala


Kuvallinen ilmaisu
Käsi- ja taideteollisuusala
Tekstiili- ja vaatetusala   

Keskussairaalantie 21 KU.E3.213

Kympinkatu 3 B
KA.107

Anne Konttinen
p. 014 266 7548
tekstiviestit:
050 407 9295            

Kone- ja metalliala ja
Kone- ja tuotantotekniikka
Pintakäsittelyala
Puuala
Rakennusala     
Talotekniikka      

Viitaniementie 1 C
ma-to VN.C2.138

Elina Oksanen
p. 014 266 0997
tekstiviestit:
050 437 0272           
           

Hiusala
Kauneudenhoitoala

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Matkailuala

Viitaniementie 1 C
VN.C2.115

Taulumäentie 45 
A339

Seija Hartikainen-Tattari
p. 040 341 6090
           

Ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava koulutus (VALMA)
Aikuisten perusopetus ja perusopetuksen
lisäopetus (Oksa-koulutus)   

Viitaniementie 1 C
ke klo 9-14 VN.C1.219a
to klo 10-15 VN.C2.146
pe klo 10-15 VN.C2.138

Tarja Viitala
p. 040 341 5592 
           

 

 

Musiikkiala (ammatillinen koulutus)

Jyväskylän aikuisopisto
rakennusala, maarakennus                                    Bovallius-ammattiopisto
Jyväskylän palvelualan opisto
Jyväskylän kristillinen opisto

Sepänkatu 3 B, HA.G100

Sepänkatu 3 B, HA.G100

Keskussairaalantie 21
Salokatu 20           
Sulkulantie 28

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen psykologit

Ammatillisten oppilaitosten psykologien puhelinaika on ma-pe klo 10.00-10.30.

Psykologin puh.                                  
Koulutusala                                                                                        Toimipiste                        

Heini Salo
p. 014 266 1452
           

Sosiaali- ja terveysala
Bovallius-ammattiopisto


VALMA-koulutus (Ammatilliseen
peruskoulutukseen valmentava koulutus)
Oksa-koulutus (perusopetus ja perusopetuksen lisäopetus)

Keskussairaalantie 21
ma, ti, to ja pe KU.E1.203
ke KU.E3.213

Viitaniementie 1C
ti klo 12-16 välisenä aikana VN.C1.315.            

Maarika Kaija
p. 014 266 2512
           

Elintarvikeala 
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Liiketalous 
Matkailuala 
Tieto- ja viestintätekniikka

Jyväskylän aikuisopisto
rakennusala, maarakennus

Syys-lokakuu 2017
Sepänkatu 4, Voimala Business Center (Keski-Suomen talo), 1 krs.

Emilia Taipale
p. 014 266 7536
           

Hiusala 
Kauneudenhoitoala
Kuvallinen ilmaisu
Käsi- ja taideteollisuusala
Musiikkiala
Sähkö ja automaatiotekniikka
Tekstiili- ja vaatetusala
Tieto- ja tietoliikennetekniikka

Jyväskylän kristillinen opisto
Lapsi ja perhetyö
Kymppiluokka

Kauppakatu 19 C, 2 krs.

Minna Wikgren
p. 014 266 0545
           

Autoala         
Kone- ja metalliala
Kone- ja tuotantotekniikka
Logistiikka
Media-ala
Painoviestintä
Pintakäsittelyala
Puuala           
Rakennusala          
Talotekniikka           

Jyväskylän palvelualan opisto
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Kotityö- ja puhdistuspalvelut

Kauppakatu 19 C, 2 krs.

 

  

 

 

Opiskelu / Kuraattori- ja psykologipalvelut Tulosta sivu