jkl-ammattiopisto_opiskelua.jpg

Etsivä nuorisotyön palvelut

Etsivä nuorisotyö auttaa nuorta

  • joka on keskeyttänyt tai on keskeyttämässä opinnot
  • joka ei ole päässyt haluamaansa koulutukseen tai työelämään
  • joka kaipaa ratkaisuja arjen hallintaan 

   
Etsivän nuorisotyön asiakkaita ovat kaikki 15–29 -vuotiaat nuoret. Palvelu on maksutonta, luottamuksellista ja perustuu vapaaehtoisuuteen. Yhteyttä voi ottaa nuori itse, huoltajat, oppilaitoksen henkilöstö tai kuka tahansa nuoren tilanteesta huolestunut.

Ilmoittamamme alle 25-vuotiaan nuoren yhteystiedot kunnan nimeämälle etsivän nuorisotyön vastaavalle henkilölle, mikäli opiskelija keskeyttää opinnot. Jätämme ilmoittamatta, jos arvioimme, ettei tiedon luovuttaminen nuoren auttamiseksi ole tarpeen.

Luovutamme tietoja nuoren suostumuksella. Tietoja ei luovuteta sellaisesta nuoresta, josta on lastensuojelulain (417/2007) 25 §:n mukaan tehtävä ilmoitus kunnan sosiaalitoimesta vastaavalle toimielimelle.

 

Opiskelu / Etsivä nuorisotyö Tulosta sivu