jkl-ammattiopisto_opiskelua.jpg

Opiskeluhuoltopalvelut

Opiskeluhuoltoryhmä

Jyväskylän ammattiopistolla on yksi yhteinen opiskeluhuoltoryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita eri opiskeluhuollontoimijoista (mm. lääkäri, kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, rehtori, opinto-ohjauksen sekä nivelvaiheen koulutuspäällikkö, ammatillisen yksikön sekä Opiskelijapalvelut-yksikön yksikönjohtaja). Ryhmä muodostaa opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijaryhmän, joka määrittelee yhtenevät linjaukset Jyväskylän ammattiopiston yksiköiden opiskeluhuoltotoiminnalle ja -palveluille. Tavoitteet opiskeluhyvinvoinnille määritellään Jyväskylän kaupungin lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.

Hyvinvointiryhmät 

Jyväskylän ammattiopiston opiskeluhuoltoryhmän lisäksi yksiköissä toimivat hyvinvointiryhmät opiskeluhuoltoryhminä, joita muodostetaan tarvittaessa. Ryhmiin kuuluvat vaihtelevasti opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja, tarvittaessa erityisopettaja ja opettajien edustaja, koulutuspäällikkö ja opiskelijajäsen, sekä asian niin vaatiessa, jokin muu asiantuntija.

Hyvinvointiryhmissä käsitellään esim. hyvinvointiin liittyviä asioita, kuten ryhmäytyminen, vertaisuus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Hyvinvointiryhmälle voivat tehdä aloitteita opiskelija, huoltaja, opettaja tai muut henkilöt. Hyvinvointiryhmien toimintaan voi tutustua myös Hyvinvointiryhmän (HYRY) blogissa.

Tapauskohtaiset asiantuntijaryhmät

Yksittäisen opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseksi (esim. sairauteen, terveyteen tai sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät asiat) perustetaan aina tarvittaessa tapauskohtainen asiantuntijaryhmä. Ryhmän perustamiseen kysytään aina opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan suostumus. Ryhmässä toimii opiskelijan ja huoltajan lisäksi asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Opiskeluhuoltoryhmän tai asiantuntijaryhmän käsittelyyn tarkoitetut asiat voi jättää luottamuksella kenelle tahansa ryhmän jäsenistä.

Toiminta kriisitilanteessa

Hyvinvointiryhmät toimivat kriisiryhminä. Jos opiskelijaa kohtaa jokin onnettomuus, menetys tai jokin muu elämän kriisitilanne, otetaan yhteyttä ryhmänohjaajaan tai opiskelijahuoltoryhmän jäseniin.

Liitteet
Opiskeluhuoltosuunnitelma
opiskeluhuoltosuunnitelma_kansikuva.jpg

Opiskeluhuoltosuunnitelmaan sisältyvät myös
1) Opiskelijoiden kriisi-suunnitelma
2) Opiskelijoiden päihteiden-käytön ehkäisysuunnitelma
3) Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä