Valitse ao-oppilaitos
jkl-ammattiopisto_savutonkampus-yläkuva.jpg

Päihteettömyysohjeistukset

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitoksissa kannustetaan opiskelijoita päihteettömyyteen sekä tuetaan opiskelijoita tarvittaessa hoitoon ohjauksessa sekä päihteidenkäytön lopettamisessa. Myös huoltajien tuki on tärkeää päihteettömyyden edistämisessä. 

Tupakointi, tupakkatuotteet sekä niiden kaltaiset tuotteet

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitokset sekä muut tulosalueet ovat savuttomia. Savuttomuudella noudatetaan tupakkalakia, edistetään opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia ja terveyttä. Näin mahdollistaan, että opiskelijat ja henkilökunta saavat työskennellä viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä.

Tupakointi on kielletty kaikissa Jyväskylän koulutuskuntayhtymän hallinnoimissa tiloissa, tilojen yhteydessä olevilla pihoilla ja ulkoalueilla. Myös muiden tupakkatuotteiden (nuuska) tai niiden kaltaisten tuotteiden (sähkötupakka) käyttö on kielletty oppilaitoksen tiloissa ja alueella. Tupakointiin, muiden tupakkatuotteiden tai niiden kaltaisten tuotteiden käyttöön liittyviä välineitä ei saa pitää esillä koulun tiloissa eikä alueella.

Useat ammattialat ja työpaikat edellyttävät tänä päivänä tupakoimattomuutta ja valitsevat mieluummin työntekijän, joka on savuton. Oppilaitokset järjestävät tarpeen mukaan ohjausta ja tukea opiskelijoille tupakoinnin lopettamiseen. 

Alkoholi, huumeet ja muut päihteet

Alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty Jyväskylän koulutuskuntayhtymän oppilaitosten hallinnoimissa tiloissa, tilojen yhteydessä olevilla pihoilla ja ulkoalueilla, työssäoppimispaikoilla ja opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa.

Ryhmänohjaajat, kuraattorit ja opiskeluterveydenhoitajat auttavat opiskelijoita päihdeongelmissa ja hoitoon ohjaamisessa.

Huumausainetestaus

Epäiltäessä opiskelijaa huumeiden käytöstä opiskelija pyritään ensisijaisesti ohjaamaan vapaaehtoisesti huumausainetestaukseen sekä tarvittaessa hoitoon.

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijaa esittämään huumausainestestausta koskevan todistuksen, jos 

  • opiskelija on huumeiden vaikutuksen alaisena opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai
  • opiskelija on riippuvainen huumeista.   

 
Edellämainittujen ehtojen lisäksi muiden lain määräämien edellytysten tulee täyttyä.

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän kieltäytyy esittämästä huumausainetestausta koskevan todistuksen tai on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin niin, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.