Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_opinto-ohjaus.jpg

Tutortoiminta

Jyväskylän ammattiopistossa on tutoreita kaikilla koulutusaloilla. Tutor on toisen vuoden opiskelija, joka opastaa, neuvoo ja auttaa uusia opiskelijoita opiskeluun ja oppilaitoksen toimintaan liittyvissä asioissa yhteistyössä luokanvalvojien, opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa. Tutorit osallistuvat myös uusien opiskelijoiden rekrytoimiseen ja heillä on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen tapahtumien järjestämiseen.

Haluatko tutoriksi?

Tutoriksi voi hakeutua ilmoittautumalla omalle opinto-ohjaajalle ja osallistumalla ammattiopiston tutorkoulutukseen. Tehtävästä annetaan erillinen todistus.

Lisää tietoa tutortoiminnasta saa omalta opinto-ohjaajalta

Asuntolatutorit

Jyväskylän ammattiopiston asuntolassa asuvat opiskelijat voivat ryhtyä asuntolatutoreiksi ja erikoistua liikuntatutoriksi. Lisää tietoa saa Asuntolatutor-sivulta