Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_opinto-ohjaus.jpg

Ohjaus ja tuki

Opinto-ohjaus sisältää ammatillisen suuntautumisen, oppimisen ja opiskelun sekä kasvatuksellisen ohjauksen. Opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa suoriutumaan opinnoistaan sekä selkiyttämään tavoitteitaan ja urasuunnitelmaansa. Ohjauksella autetaan opiskelijaa Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) sekä tarvittaessa Henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) tekemisessä.

Opinto-ohjausta toteutetaan henkilökohtaisena ohjauksena ja ryhmäkohtaisena ohjauksena ammattiopiston eri toimipisteissä. Urasuunnitteluun, työnhakuun ja jatkokoulutuksiin liittyvistä asioista voi tiedustella opinto-ohjaajilta, ryhmänohjaajilta, opintosihteereiltä tai muilta oppilaitoksen henkilökunnalta sekä opiskelijatutoreilta.

Jyväskylän ammattiopistossa opinto-ohjauksesta vastaa koulutuspäällikkö Minna Ahokas.