Jyväskylän ammattiopisto_parya.jpg

Valmennus

Valmennus alkaa kun sinut on valittu lähtemään ulkomaan työssäoppimisjaksolle. Toimiminen vieraassa ympäristössä vahvistaa itsenäisyyttä ja tutustuminen erilaiseen työ- ja opiskelukulttuuriin avartaa näkemyksiä. Uuteen kulttuuriin ja sen arkeen kiinni pääseminen helpottuu kun sitoutuu jaksolle lähtemiseen ja aloitta hyvissä ajoin valmennuksen.

Vaihtovalmennus


Kaikille vaihtojaksolle lähteville on pakollinen Vaihtovalmennus- jakso, joka toteutetaan monimuotototeutuksena (kontakti- sekä verkko-opetus) joka jaksossa. Jaksolle ilmoittaudutaan opon kautta ja aloitus on viimeistään vaihtoa edeltävän jakson alussa - mieluiten kuitenkin jo 2 jaksoa ennen ulkomaan jaksoa.

Yleiseen valmennukseen kuuluu mm. oppimistehtäviä kohdemaahan ja sen kulttuuriin liittyen. Jakson aikana tehdään myös henkilökohtainen rahoitussopimus, jossa sovitaan jakson rahoituksesta sekä käydään läpi käytännön valmistautumista jaksolle sekä mm. raportointia.

Vaihtovalmennus –jakso on osa Alan työtehtävissä toimiminen ulkomailla tutkinnon osaa (paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa). Ulkomaan jakso voi olla myös osa jotain ammatillista tutkinnon osaa ja Vaihtovalmennus - jakson suorittamisesta saa silloin 3 osp, jotka sijoittuvat yhteiseen tutkinnon osaan (sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen valinnaisiin opintoihin).

Ammatillinen valmennus


Ammatillinen valmennus suunnitellaan työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa. Ammatillisen valmennuksen aikana sinulle tehdään mm. koulutussopimus eli Learning Agreement, jossa sovitaan jakson oppimistavoitteista.

Kielivalmennus


Riittävä kielitaito on edellytys ulkomaan opinto- ja työssäoppimisjaksolle. Hyvä testi kielitaidosta on oman CV:n laatiminen englanniksi. Tärkeintä ulkomailla selviämisessä on oikea asenne ja motivaatio, joiden avulla voi selvitä heikommallakin kielitaidolla. Omaa kielitaitoa on mahdollista kuitenkin kohentaa oma-aloitteisesti ja itsenäisesti esimerkiksi lukion kursseilla, kansalaisopistossa (Jyväskylän kansalaisopisto), avoimessa yliopistossa ja netissä.

Vaihtovalmennus–jaksolla valmistaudut kertomaan mm. itsestäsi, koulustasi ja Suomesta englanniksi. Sen lisäksi kannattaa tutustua kohdemaan kielen alkeisiin. Tätä edellytetään monella työpaikalla ja muutenkin matkalla tulee vastaan tilanteita, joissa pienikin kielitaito on tarpeen. Hyödyllistä on osata esimerkiksi: kohteliaisuusfraasit, tervehdykset, numerot ja kellonajat, muutamia keskeisiä kysymyslauseita, kuten "missä sijaitsee…" , "mistä löydän…", jne. sekä itsensä esitteleminen lyhyesti.