Jyväskylän ammattiopisto_parya.jpg

Ulkomaanjakson arviointi

Ulkomailla työssäoppimassa olevien opiskelijoiden tietoja ja taitoja sekä niiden kehittymistä arvioidaan työssäoppimisen aikana ja päättyessä. Ulkomainen työssäoppimisjakso arvioidaan samoin kriteerein kuin kotimainenkin ja siitä sovitaan erikseen työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa.
Opiskelu / Ulkomaan jakso / Ulkomaanjakson arviointi Tulosta sivu