Jyväskylän ammattiopisto_parya.jpg

Ulkomaanjakson sisällön ohjaus, arviointi ja raportointi

Ulkomailla työssäoppimassa tai opiskelemassa olevien opiskelijoiden tietoja ja taitoja sekä niiden kehittymistä arvioidaan jakson aikana ja päättyessä. Ulkomailla suoritettu jakso arvioidaan samoin kriteerein kuin kotimainenkin ja siitä sovitaan erikseen jaksoa ohjaavan opettajan kanssa.

Jakson aikana opiskelijan tulee tehdä oppimisen seurantaa ja raportointia. Raportoinnista sovitaan opettajan kanssa ennen jakson alkua ja sen voi tehdä sen mm. oppimispäiväkirjalla, sähköpostilla, WhatsAppilla, Peda.netin tai Optiman sekä sosiaalisten medioiden kuten Facebookin, Instagramin tai blogien kautta.

Raportoinnissa tulisi kiinnittää huomiota ja arvioida mm.

• mitä osaan tehdä?
• mistä pidän?
• mitä minun tulisi tehdä oman oppimisen, kehittymisen ja työssä selviytymisen suhteen?
• miten kansainvälinen työssäoppimisjakso edisti ammatillista osaamistani?

Raportointiin opiskelija kirjaa omia ajatuksiaan omasta oppimisestaan ja edistymisestään. Siihen on tarkoitus kirjata matkan varrelta keskeisiä ja tärkeitä asioita muistiin. Raportointia esitellään ohjaavalle opettajalle sovittuina ajankohtina sekä palautetaan opettajalle työssäoppimisjakson päätyttyä.

Pidä kirjaa seuraavista asioista. Havainnollista kuvin:

• mitä opit?
• mihin kokonaisuuteen aihepiiri liittyi?
• mitä uutta kohtasit?
• mitä tiesit ennakolta tästä aihepiiristä?
• mikä meni hyvin?
• mitä vaikeuksia kohtasit?
• minkälaisia ajatuksia työpäivän tapahtumat sinussa herättivät?
• minkälaista palautetta sait työtovereiltasi ja ohjaajaltasi?
• minkälaista palautetta sait asiakkailta?
• miten saavutit asettamasi oppimistavoitteet?
• mitkä olivat vahvuutesi työssäoppimisjaksolla?
• mitä kehittämistarpeita havaitsit työskentelyssäsi?
• miten mielekkäänä koit aihepiirin ja sen opiskelun?
• mikä on oma mielipiteesi opiskellusta asiasta?

Voit käyttää näin saamaasi tietoa raportoinnin pohjana.

Opiskelu / Ulkomaan jakso / Työssäoppimisen ohjaus ja raportointi Tulosta sivu