Jyväskylän ammattiopisto_parya.jpg

Haluatko lähteä ulkomaanjaksolle?

Ulkomailla toteutettavat työssäoppimisjaksot ovat yleisin tapa lähteä suorittamaan opintoja ulkomaille. Ulkomaanjakso voi joissain tapauksissa olla myös opiskelua tai projektityötä kumppanioppilaitoksessa. Työssäoppimisjakson/opiskelun on aina täytettävä alakohtaisesti sovitut kriteerit. Ne varmistetaan oman koulutusalan työssäoppimisjaksoista/tutkinnonosan vastaavalta opettajalta. Alasivuilta löydät tärkeää tietoa, linkkejä ja dokumentteja.

Ulkomaanjakso luetaan aina osaksi opintoja. Siitä mihin osaan tutkintoa ulkomaanjakso sijoittuu, neuvotellaan ryhmänohjaajan ja yhteysopettajan kanssa. Jaksolle asetettavat oppimistulokset kirjataan koulutussopimukseen.

Ulkomaille lähteminen edellyttää hakemuksen täyttämistä ja jättämistä ajoissa ennen toivottua ulkomaan jakson ajankohtaa oman alan kv-yhteysopettajalle (mieluiten vähintään 3 jaksoa ennen suunniteltua ulkomaan jakson ajankohtaa). Hakemuksen löydät kohdasta Hakeminen ja valinta.

Lisää tietoa kansainvälisyysasioista saat kv-koordinaattoreilta, yhteysopettajilta tai ryhmänohjaajaltasi.

Opiskelu / Ulkomaan jakso Tulosta sivu