Valitse ao-oppilaitos
Jyväskylän ammattiopisto_hyvatietaa.jpg

Järjestyssäännöt

Johdanto

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kaikilla työyhteisön jäsenillä tulee olla oikeus ja mahdollisuus tehdä työtään tuloksellisesti.

Järjestyssääntöjen tehtävänä on luoda edellytykset koulutyön kasvatuksellisten ja opetuksellisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä luoda perusta Jyväskylän ammattiopiston opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuudelle ja viihtyisyydelle. Säännöt ovat välttämättömiä opiskelijoiden, opettajien ja työntekijöiden vastuun, velvollisuuksien ja oikeuksien selvittämiseksi sekä kaikkien oikeusturvan takaamiseksi.

Järjestyssäännöt ohjaavat opiskelijoita työelämän vaateisiin ja vastuulliseen käyttäytymiseen päivittäisessä työskentelyssä.