Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_henkilökohtaistaminen.jpg

Henkilökohtaistaminen

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS)

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelu- ja urasuunnitelma eli HOPS. Se tehdään tutkinnon opetussuunnitelman sekä opiskelijan tavoitteiden ja valintojen perusteella. HOPS sisältää 

  • merkinnät aikaisemmista opinnoista ja työkokemuksesta, joista opiskelija on hakenut osaamisen tunnustamista
  • tutkinnon ammatilliset opinnot
  • työssäoppimisen suunnitelman
  • ammattiosaamisen näytön suunnitelman 
  • valinnaiset opinnot
  • henkilökohtaiset oppimisen tavoitteet ja suoritustavat
       

HOPSin tekeminen aloitetaan opintojen alussa. Opiskelun kuluessa sen toteutumista seurataan ja sitä täydennetään. Opiskelijan tukena HOPSin tekemisessä ovat oma ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja tarvittaessa erityisopettaja. 

Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS)

Opiskelijalle voidaan laatia oppimisen tueksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), mikäli hän tarvitsee erityisiä järjestelyjä sairauden, oppimisvaikeuksien tai muun syyn vuoksi. Siinä sovitaan esimerkiksi opiskelutavoitteista, tarvittavasta tuesta, koulutukseen käytettävästä ajasta ja poikkeavista suoritustavoista.

HOJKS tehdään yhteistyössä opiskelijan, ryhmänohjaajan ja huoltajan kanssa. Lisäksi tarvittaessa mukana voivat olla opinto-ohjaaja ja erityisopettaja. HOJKS on osa HOPSia. 
 
 
 

Jyväskylän ammattiopisto / Opiskelu / Henkilökohtaistaminen Tulosta sivu