Valitse ao-oppilaitos

jkl-ammattiopisto_opiskelua.jpg

Opiskelu Jyväskylän ammattiopistossa

Ammatin hankkiminen on jokaisen nuoren elämässä tärkeä kokemus: innostava, haastava, välillä ehkä raskaskin, mutta toisena hetkenä jopa hauska. Näillä sivuilla kerrotaan mitä Jyväskylän ammattiopistoissa voi opiskella ja millaista opiskelu on. Tutustu, valitse, hae ja tule opiskelemaan meille.

Näillä sivuilla kerrotaan esimerkiksi opiskelusta, vapaa-ajasta ja opiskelijan oikeuksista.

Ammatillinen koulutus on hyvä pohja elämälle

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden arvioidaan työllistyvän tulevaisuudessa hyvin. Suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja uusia osaajia tarvitaan. Ammatillinen perustutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Jatko-opintovalmiuksia voi vahvistaa suorittamalla ammatillisen tutkinnon rinnalla ylioppilastutkinnon. Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kaikissa perustutkinnoissa.

Kaikkien ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa tutkinnon kolmessa vuodessa. Kaikkien ammatillisten perustutkintojen rakenne on sama.

Opiskelijalla on oikeus hakea tutkinnon tavoitteita vastaavat aikaisemmin suorittamat opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Aikaisemman osaamisen tunnustamisella voidaan korvata kaikkia opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Lisätietoa työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä.