ao_jyväskylän-ammattiopiston-opiskelijoita.jpg

Vaihtojakso-opinnot

Yrityksen visuaalinen ilme 8-10 osp | Liiketalouden perustutkinto

Perustutkinnon nimi

Liiketalouden perustutkinto

Vaihtojakso-opintona tarjottavan tutkinnon osan nimi ja laajuus Yrityksen visuaalinen ilme. Vaihtojakso toteutetaan yhden jakson aikana. Vaihtojakso on osa kaikilla pakollista tutkinnonosaa: Visuaalinen myyntityö (30 osp).
Sisältö Opiskelija oppii perusteet yrityksen visuaalisesta myyntityöstä, esim. väriopista ja sommittelusta sekä myymälämainonnasta ja myynninedistämisestä. Opiskelija oppii myös käyttämään myyntityön työvälineitä, viestintävälineitä ja sovellusohjelmia sekä oppii tuottamaan erilaista asiakasinformaatiota. 
Tavoite
Opiskelija oppii suunnittelemaan myymälämainontaa, seuraamaan ja ylläpitämään myymäläilmettä sekä tuntee myynninedistämisen perusasiat ja visuaalisen myyntityön työvälineohjelmat.
Arviointi Suoritetut opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).
Toteutus Opiskelu koostuu lähiopetuksesta ja käytännön harjoituksista. Lähiopetus toteutetaan Kaupan ja palvelun -yksikössä Viitaniemen kampuksella, Viitaniementie 1 B.
Opintojakso on tarjolla Jaksolla 5. Jaksolle otettaan enintään kolme opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot ja yhteyshenkilö Opettaja Tanja Majala