ao_jyväskylän-ammattiopiston-opiskelijoita.jpg

Vaihtojakso-opinnot

Multimediatuotanto 15 osp | Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Perustutkinnon nimi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Vaihtojakso-opintona tarjottavan tutkinnon osan nimi ja laajuus Multimediatuotanto
Vaihtojaksona on mahdollisuus suorittaa koko valinnainen tutkinnon osa: Multimediatuotanto (15 osp)
Sisältö Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja dokumentoi interaktiivisen
multimediatuotteen osallistuen Multimediatuotanto ja Multimedia projekti opintojaksoille.
Tavoite
Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin sekä suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita. Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa multimedia-alan ohjelmistotuotteita, laitteistoja ja tekniikkaa
sekä osaa dokumentoida tuotantoprosessin.
Arviointi Suoritetut opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).
Toteutus Opiskelu on lähiopetusta sisältäen harjoituksia ja luentoja oppitunneilla, etä- ja projektitöitä sekä käytännön multimediaprojektin toteuttamisen työelämälähtöisessä projektissa. Lähiopetus toteutetaan Kauppa ja palvelut -yksikössä, Viitaniemen kampuksella, Viitaniementie 1 B.
Opintojakso on tarjolla Jaksolla 1. Jaksolle otetaan enintään kolme opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot ja yhteyshenkilö Opettaja Tanja Majala