ao_sähkötekniikka.jpg

Vaihtojakso-opinnot

Ihmisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen | Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 

Perustutkinnon nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Vaihtojakso-opintona tarjottavan tutkinnon osan nimi ja laajuus Ihmisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen. Osaamispisteiden määrä tarkentuu opiskelijakohtaisesti opintojen aikana (max 10 osp).
Vaihtojakso on osa kaikille pakollisia tutkinnon osia: Kasvun tukeminen ja ohjaus sekä Hoito ja huolenpito.
Sisältö Lähihoitajana kasvun ja kehityksen tukemistyössä
Suunnitelmallinen työskentely kasvun ja kehityksen tukemisessa
Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen sekä luovat ja toiminnalliset menetelmät
Hoito- ja huolenpitotyössä toimiminen/elimistön rakenne
Tavoite
Opiskelija osaa ottaa vastuuta omasta oppimisestaan ja ammatillisesta kasvustaan ja osaa kohdata asiakkaita asiakaslähtöisesti ja ammattieettisiä periaatteita noudattaen. Opiskelija osaa havainnoida eri-ikäisten asiakkaiden kehitystä, asettaa heille tavoitteita sekä tukea heidän kasvua ja kehitystä. Opiskelija osaa tukea asiakkaan kasvua ja kehitystä sekä ohjata asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa. Opiskelija osaa hyödyntää työssään tietoa elimistön normaalista rakenteesta ja toiminnasta.
Arviointi Suoritetut opintojaksot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).
Toteutus Opiskelu on lähiopetusta. Opetus toteutetaan Hyvinvointi ja kulttuuri -yksikön, sosiaali- ja terveysalalla, Keskussairaalantie 21.
Opintojakso on tarjolla jaksoissa Jaksoilla 2, 3 ja 5. Jokaiselle jaksolle otetaan enintään kolme opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot ja yhteyshenkilö Opinto-ohjaaja Kirsi Nerg
Yhdistelmäopinnot / Vaihtojakso-opinnot / Lukuvuoden 2017-2018 vaihtojaksot / Ihmisen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen Tulosta sivu