Jyväskylän ammattiopisto_Ammattistartti.jpg

VALMA-koulutus (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on:

 • antaa opiskelijalle valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumiseksi
 • vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto
 • oman ammattialan löytäminen
 • edistää opiskelijan tietoisuutta oppisopimuskoulutuksesta
 • mahdollistaa opiskelijan siirtyminen oppisopimuskoulutukseen valmentavan koulutuksen kautta.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille nuorille, joilla ei ole vielä toisen asteen ammatillista tutkintoa.

Koulutukseen voivat hakeutua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymiseen. Aikuiset voivat olla esimerkiksi maahanmuuttajia, joiden kielitaito vaatii vahvistamista, tai hakijoita, jotka eivät ole löytäneet ammatillista koulutuspolkuaan.

VALMA-koulutuksen muodostuminen

Pakollinen koulutuksen osa, 10 osp (osaamispistettä)

 • Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
  - Opiskelijan itsetuntemus
  - Koulutuksen ja ammattien tuntemus
  - Opiskeluvalmiudet
  - Työelämään, ammatteihin ja oppisopimuskoulutukseen perehtyminen
  - Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja jatkosuunnitelma
     

Valinnaiset koulutuksen osat, valittava yhteensä 50 osp

 • Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen, 10-30 osp
    - Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
    - Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
    - Yhteiskunnassa tarvittava osaaminen
 • Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen, 10-20 osp
 • Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen, 10-20 osp
 • Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat tai osa-alueet, 0-10 osp
 • Vapaasti valittavat koulutuksen osat, 0-5 osp
     

Koulutuksen aikana on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja.

Lisätietoja

 • Opinto-ohjaaja Elina Vettenranta p. 040 341 6188, elina.vettenranta(at)jao.fi      
 • Opo-Online, opo(at)jao.fi, p. 040 341 6193