Jyväskylän lukiokoulutus_opiskelusta2.jpg

Ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistuivat 1.8.2015

Ammatillisten perustutkintojen tutkintojen perusteet muuttuivat valtakunnallisesti 1.8.2015. Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit eivät pääsääntöisesti muuttuneet. Näkyvin muutos ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavissa tutkinnoissa on siirtyminen osaamisperusteisuuteen ja sen myötä käyttöön otettaviin osaamista kuvaaviin osaamispisteisiin. Tutkinnon perusteissa korostuvat osaamisen lisäksi työelämälähtöisyys sekä opiskelijoiden yksilölliset ja joustavat opintopolut.

Aiemmin käytössä olleiden opintoviikkojen tilalle tulivat osaamispisteet, jotka kuvaavat osaamista, eivät oppimiseen käytettyä aikaa. Osaamispisteet kertovat, kuinka kattavaa, merkittävää ja vaikeaa osaaminen on suhteessa koko tutkinnon osaamiseen. Yleisesti puhutaan osaamisperusteisuudesta, jota osaamispisteisiin siirtyminen korostaa.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää edelleen keskimäärin kolme vuotta; tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Opintoajat ovat kuitenkin yksilöllisiä ja voivat lyhentyä mm. opiskelijalla jo olevan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla.

Uudistus koskee kaikkia 1.8.2015 ja sen jälkeen aloittavia uusia opiskelijoita. Myös ennen lain voimaantuloa opintonsa aloittaneet opiskelijat siirtyivät suorittamaan tutkinnon uudistettujen perusteiden mukaisesti. 

Jatkaville opiskelijoille muutoksesta ja sen vaikutuksista on tiedotettu Wilmassa.

Keskeisimpiä muutoksia


1 Osaamispisteet opintoviikkojen tilalle

Tutkinnon rakenne 1.8.2015 alkaen Aiempi tutkinnonrakenne
Perustutkinnon laajuus  180 osp (osaamispistettä) 120 ov (opintoviikkoa)
Ammatilliset tutkinnon osat
135 osp 90 ov
Yhteiset tutkinnot osat (entiset. atto-aineet) 35 osp 20 ov
Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp 10 ov


2 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat (=atot) muuttuivat yhteisiksi tutkinnon osiksi

Yhteisten tutkinnon osien laajuus on entisen 20 opintoviikon (ov) sijaan 35 osp. Tutkintotodistuksessa nykyiset yhteiset tutkinnon osat  (entiset atto-aineet)ryhmitellään neljän isomman kokonaisuuden alle. Uusina osa-alueina yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta ja työkyvyn ylläpitäminen.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp


Pakolliset 8 osp

 • äidinkieli 5 osp
 • ruotsi 1 osp
 • vieras kieli 2 ospValinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)


Pakolliset 6 osp

 • matematiikka 3 osp
 • fysiikka ja kemia 2 osp
 • tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen 1 osp


Valinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp


Pakolliset 5 osp

 • yhteiskuntataidot
 • työelämätaidot 1 osp
 • yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp
 • työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 osp

 

Valinnaiset 3 osp

Lisäksi sisällytettävä valinnaisia opintoja 3 osp (mistä tahansa edellä mainitusta osa-alueesta)


Valinnaiset 7 osp

 • kulttuurien tuntemus
 • taide ja kulttuuri
 • etiikka
 • psykologia
 • ympäristöosaaminen
 • opintoja em. kohdista 1.-3.
Huom. punaisella merkityt uuden tutkinnon osien osa-alueet


3 Yhteisissä tutkinnon osissa ja vapaasti valittavissa tutkinnon osissa opintojen nimet saattavat muuttua hieman nykyisestä

Lisätietoja antavat ryhmänohjaajat ja opinto-ohjaajat sekä työssäoppimista ohjaavat opettajat. Muutoksesta kerrotaan tarkemmin myös syksyn 2015 kotiväenilloissa.

Jyväskylän ammattiopistossa voi musiikkialan perustutkinnon ja painoviestinnän perustutkinnon suorittaa myös näyttötutkintona. Lisätietoa näitä koskevista muutoksista on Jyväskylän aikuisopiston sivulla.

Lyhyesti

Entistä suurempi yksilöllinen joustavuus.

Mahdollisuus valita erilaisia tutkinnon osia laajenee.

Osaamista voi hankkia entistä joustavammin.

Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja -kriteerit eivät pääsääntöisesti muutu.

Vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja siirrytään osaamista kuvaaviin osaamispisteisiin.

Yhteisiin tutkinnon osiin uusia sisältöjä.

Ammatillisten perustutkintojen perusteet 1.8.2015 alkaen Tulosta sivu