lukion-oppikirjat_ao.jpg

Oksa-koulutus (aikuisten perusopetus)

Aikuisten perusopetus

Koulutus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa peruskoulu aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Opiskelija saa tukea ja ohjausta tulevaisuuden valintojen tekemiseen. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Aikuisten perusopetukseen voi hakea 17 vuotta täyttänyt henkilö. Aikuisten perusopetuksen opinnot eivät edellytä oleskelulupaa maassamme.

Aikuisten perusopetus jakaantuu alkuvaiheeseen ja päättövaiheeseen. Alkuvaiheeseen voi tarvittaessa sisältyä lukutaitovaihe, joka on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidottomille opiskelijoille.

Aikuisten perusopetus =

Lukutaitovaihe
  väh. 27 kurssia  

Alkuvaihe
  väh. 33 kurssia  

Päättövaihe
  väh. 46 kurssia  

   
Aikuisten perusopetus on opiskelijalle maksutonta ja opiskelija on oikeutettu samoihin opintososiaalisiin etuihin kuin peruskoulussa.  

Koulutukseen hakemisesta tietoa hakusivulla.

Lukuvuonna 2017-2018 emme järjestä perusopetuksen lisäopetusta. VALMA-koulutuksessa voi korottaa perusopetuksen arvosanoja.