jyväskylän ammattiopisto_datanomi3.jpg

Datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto | Ohjelmistotuotannon osaamisala

Ohjelmistotuotannon osaamisala suorittanut toimii erilaisissa ohjelmistoprojekteissa. Hän toimii ohjelmistotuotantotehtävissä sekä osallistuu testaukseen ohjelmistotuotannon eri vaiheissa. Työssään hän toteuttaa ohjelmiston käyttöliittymälogiikan ja tietokantayhteydet sekä ohjelmoidessaan hän tuottaa helposti ylläpidettäviä, tehokkaita ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja. 

Ohjelmistotuotannon pakolliset tutkinnon osat, 60 osp

 • Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen, 30 osp
 • Ohjelmiston tuotantoversion toteuttaminen, 30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp

Esimerkiksi:

 • Multimediatuotanto, 15 osp
 • Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen, 15 osp
 • Kehitysympäristön käyttö, 15 osp
 • Testaus, 15 osp
 • Tietojärjestelmien hyödyntäminen, 15 osp

Opinnoissasi opit

 • asiakaspalvelutehtävissä toimimisen
 • toiminaan erilaisissa tietojärjestelmä- ja hankintaprosesseissa
 • verkkopalveluiden toteuttamisen ja ylläpidon
 • hallitsemaan internet-ympäristön viestinnälliset mahdollisuudet
 • ohjelmoinnin perusteet ja sovelluskehittämisen
 • useampia ohjelmointikieliä ja sovelluskehittämistä
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan multimediatuotteita, www-sivuja sekä sähköisiä kauppapaikkoja
 • yrittäjyyden perusteet

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. seuraavissa tehtävissä

 • ohjelmointisuunnittelija
 • ohjelmistokouluttaja
 • sovellusneuvoja
 • ohjelmoija
 • systeemiohjelmoija
 • yrittäjä

Tyypillisimmät jatko-opinnot

 • insinööri (AMK), tietotekniikan koulutusohjelma
 • insinööri (AMK), ohjelmistotekniikan koulutusohjelma

Lisätietoja